Als christen in geweldsituaties

Hoe is het om als christen te leven te midden van geweldsituaties? Hoe kan je daarin je weg vinden en de menselijkheid blijven dienen? Wie daarover wil meepraten is welkom op een bijeenkomst maandagmiddag 13 november. Aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis o.p. van Kirkuk/Irak zal daar als gast met de bezoekers van gedachten wisselen over dit onderwerp. Mirkis zal iets vertellen over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt, kunnen bijdragen aan een toekomst van hoop, een toekomst van vrede in Irak.

Enkele maanden nadat deze dominicaan bisschop werd van dit Chaldeeuws katholieke bisdom, werd de hele regio overspoeld door een kleine 2 miljoen ontheemden die vanuit Mosul en omgeving ISIS ontvluchtten. Zijn hele arbeid is gericht op samenwerken met alle mensen van goede wil. Die samenwerking gaat met een zekere nuchterheid gepaard en besef dat er ook mensen ronddolen in het gebied die niet betrouwbaar zijn. Hij zal daarover vertellen. En over zijn visie op de regeringen van Koerdistan en Bagdad.

Mirkis ving met zijn staf 700 studenten-vluchtelingen op, die inmiddels hun studie in Kirkuk konden voortzetten. Moslims, christenen, yezidi liet hij samenwonen: het sluit aan bij zijn visie op de toekomst.

Tijd: maandag 13 november 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht

Wilt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl of via gj.westerveld@tiscali.nl
Na aanmelding krijgt u een recent artikel van bisschop Mirkis toegestuurd.

Foto: Yosé Höhne-Sparborth bezocht diverse keren Irak en legde zo het contact met aartsbisschop Mirkis; tijdens een recente reis nam ze deze foto van een bijeenkomst in de openlucht.