EO nodigt protestanten uit

Tom Mikkers, programmamaker tv, nodigt mensen uit die zich betrokken voelen bij de diverse protestantse kerken. Zijn werkgever, de EO (waarin de IKON is opgenomen) wil in overleg treden met hen over de manier waarop je protestantisme in brede zin zichtbaar kunt maken.

Die vraag is relevant nu de kerken zich hebben verbonden met verschillende zendgemachtigden. De rooms-katholieke bisschoppen hebben gekozen voor aansluiting bij de KRO/NCRV en de kerken variërend van Remonstrantse Broederschap tot Oud-Katholieke Kerk (zeg maar de oude IKON-leden) zijn onder het katholieke woord ‘protestantisme’ terechtgekomen bij de EO. Mikkers schetst bij de uitnodiging voor de bijeenkomst op 13 november in het kort de geschiedenis. ‘Zoals jullie misschien weten is de EO sinds 2016 verantwoordelijk om de protestantse stroming te representeren bij de NPO. Deze opdracht betreft programma’s zoals Het Vermoeden, Songs of Praise, De kapel, de Nachtzoen of In Holland staat een kerk (volgende week op 31 oktober) of Verlangen naar veiligheid (met Beatrice de Graaf (as zondag). De EO ontvangt hier ook extra geld voor van de overheid. Ook mijn huidige baan bij de EO vloeit voort uit deze taak’.

Het protestantisme is een meerstemmige stroming. Verschillen laten zich soms al te gemakkelijk uitvergroten. En dat stelt de EO voor de uitdaging hoe je in dat spectrum op goede manier de representatie recht kunt doen. Het gaat dan om identiteit en ook om praktische uitwerking. ‘Wat voor programma’s horen daarbij’, is één van de vragen aldus Mikkers, ‘maar ook: hoe ga je om met verschil?’

De EO wil met mensen over die vragen in gesprek tijdens een inspiratiedag op 13 november. De dag heeft de titel gekregen: “Verlegen met verschil” Zie: https://portal.eo.nl/activiteiten/evenementen/aanmelden-inspiratie-event/

Onderdelen van het programma zijn onder meer de presentatie van een onderzoek door Motivaction naar de kernwaarden van jonge protestanten. De dag wordt georganiseerd bij Beeld en Geluid in Hilversum. De toegang is gratis. Wie dat wil kan een rondleiding krijgen. En er zijn workshops.

De dag is vooral interessant voor diegenen die actief aan de slag willen met communicatie van geloof en de massamedia en op de hoogte willen zijn van de laatste ontwikkelingen als het de kerken betreft. Voor predikanten maar ook voor functionarissen of kerkenraadsleden die zich met communicatie bezig houden is dit een relevante bijeenkomst.

Voorheen was de IKON de omroep waarmee protestantse kerken en de Oud-Katholieke Kerk verbonden waren. Deze omroep bestaat niet meer. Mikkers: ‘Het voert te ver om daarover op deze plaats uit te wijden maar ik ben heel enthousiast over de wijze waarop de EO de nieuwe taak ter hand neemt, waarbij de EO ook mensen uit kerken nadrukkelijk in beeld wil brengen, het christelijk geloof in al zijn schakeringen wil laten zien en zelfs in alle eerlijkheid de verlegenheid met verschil thematiseert. Ik hoop dat wie komt iets van dit enthousiasme meekrijgt’.

Opgave is mogelijk via bovenstaande link.