Viering Nieuwe Kerk

De Protestantse Kerk organiseert in samenwerking met de Raad van Kerken in de zomer van 2018 een internationale jongerenontmoeting onder het motto ‘Young Pilgrimage’. Eén van de hoogtepunten van de meerdaagse ontmoeting vormt een viering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarvoor ook andere oecumenisch geïnteresseerde mensen hartelijk welkom zijn. Aanleiding voor de viering is het 70-jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken. Bezoekers van deze site kunnen de datum van donderdag 23 augustus vast noteren.

De viering vindt plaats van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk bij de Dam in Amsterdam. Voorafgaand aan de viering is er op die donderdag gelegenheid als bezoekers mee te doen met een pelgrimage door de hoofdstad waaraan ook de Raad van Kerken Amsterdam medewerking verleent.

De verschillende geledingen hebben inmiddels de eerste concepten voor een draaiboek gemaakt. De Raad van Kerken werkt aan een speciaal tijdschrift dat als Oecumenisch Themanummer in het voorjaar van 2018 beschikbaar komt. Daarin zullen allerlei details van de Young Pilgrimage en de pelgrimage worden opgenomen. Er is afgesproken tussen de verschillende geledingen van de Protestantse Kerk, de Raad van Kerken en de Nieuwe Kerk dat de datum van 23 augustus al naar buiten gebracht wordt, zodat mensen het in de agenda kunnen reserveren. Vanzelfsprekend zal de Wereldraad zelf vanuit Geneve daarop ook ruim vertegenwoordigd zijn.

De viering zal aandacht geven aan het begin van de Wereldraad 70 jaar geleden. De Nieuwe Kerk in Amsterdam was toen ook gastheer van de openingsbijeenkomst en van een viering van het heilig Avondmaal tijdens de eerste assemblee. Verder zal het accent tijdens de viering liggen op de toekomst. Jonge mensen zullen hun dromen inbrengen van waar het de komende jaren om gaat in kerk en samenleving.

Naast de genoemde pelgrimage, viering en jongerenmeerdaagse loopt er overleg met de Protestantse Theologische Universiteit om rond de 23ste augustus een symposium op te zetten. De EO is als mediapartner bij de viering in de Nieuwe Kerk betrokken.

Ds. Margarithe Veen voert als voorzitter van het jaarprogramma van de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede in 2018  de regie over de verschillende activiteiten. Bij de viering zijn verder onder meer betrokken: ds. Karin van den Broeke (PKN / WCC Centraal Comité, RvK), dr. Jurjen Zeilstra (RvK), Paul Mosterd (Nieuwe Kerk), Tessa Lambregts (Nieuwe Kerk), Fred Kwint (EO), Marloes Keller (PKN), ds. Klaas van der Kamp (RvK).  

Foto’s:
1. De Nieuwe Kerk gezien vanaf de Dam
2. De Nieuwe Kerk van binnen; op dit moment is er nog een tentoonstelling over Ghandi, Mandela en King, drie mensen die zich door de droom hebben laten leiden.