Vraag naar Bijbels

Ongeveer een kwart van de kerken die zich hebben aangemeld bij Kerkproeverij hebben in het verlengde van de dienst bijbels uitgedeeld. Dat blijkt uit de nieuwsbrief die door de organisatie van Kerkproeverij is verspreid.

Ruim 450 kerken hebben bij de landelijke organisatie gemeld dat ze meegedaan hebben met Kerkproeverij. Daarvan hebben 100 kerken van de mogelijkheid gebruik gemaakt om tijdens Kerkproeverij Bijbeluitgaven uit te delen. De Bijbelvereniging bood dit materiaal gratis aan. In totaal gaf deze vereniging 12.000 Bijbels weg. Inmiddels hebben al zo’n 300 kerken de evaluatieformulieren ingevuld en daaruit valt eveneens af te leiden dat de ervaringen positief zijn; exacte resultaten komen in een later stadium.

Het waren vooral Nederlandse Bijbels in onder meer de versie van de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling die hun weg vonden. Naast Nederlandstalige Bijbelgedeelten vonden ook Nieuwe Testamenten in andere talen hun weg naar de kerk. Engelse, Duitse en Franse uitgaven waren het populairst. Arabische, Poolse, Spaanse, Turkse en Friese Nieuwe Testamenten ‘veroverden’ ook een plek in de Top-10 van meest aangevraagde talen.

Kerken die met Kerkproeverij hebben meegedaan, vertellen over waardevolle ontmoetingen die hebben plaatsgevonden. Zoals gehoopt werd, kwamen er nieuwe mensen naar de kerk. Doordat zij persoonlijk werden uitgenodigd, werd de stap naar de kerk gemakkelijker gezet.

Kerkproeverij heeft een aantal mooie neveneffecten opgeleverd, zegt het communicatieteam dat de campagne begeleidde. Kerken beleefden onderlinge eenheid en tussen gelovigen werd wederzijdse waardering ervaren. Verder werd er nadrukkelijk nagedacht over mogelijkheden van de kerk om anderen bij het geloof te betrekken. Een kerkganger verwoordde: “Kerkproeverij zet kerkleden zelf aan om opener te worden”. Kerkproeverij hoopt dat kerken uiteindelijk naar een cultuur toegroeien waarin het normaal is om mensen uit te nodigen mee te gaan naar de kerk en waarin kerken echt uitnodigend zijn.

Uit de ontvangen reacties blijkt hoe belangrijk een goede voorbereiding is. Op dit moment worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd, waarna de Raad van Kerken over het vervolg geadviseerd zal worden.

Foto: archief Raad van Kerken (thematisch)