Solidair met Italiaanse kerken

Op verzoek van verschillende Italiaanse zusterkerken heeft de Nederlandse Raad van Kerken een brief verzonden aan minister-president Mark Rutte over de moeilijke situatie in Italië. De kerken daar luiden de noodklok en hebben dringend verzocht hun problemen aanhangig te maken bij de diverse nationale overheden in Europa.

Het lukt de Zuid-Europese landen niet meer om voldoende zorg aan de binnengekomen vluchtelingen te besteden. Zij vragen om werkelijke solidariteit. De kerken vragen de regering de lasten die men in Italië draagt te verlichten door meer vluchtelingen op te nemen, niet alleen uit Italië overigens, maar ook uit Spanje, Griekenland en Malta. ‘Wij verzoeken met hen om het resettlement-programma zo op te zetten dat de hulp adequatere invulling kan krijgen’, aldus de brief.

De kerken verzoeken de Nederlandse overheid om een deel van de vluchtelingen op te nemen, die door NGO’s worden gered en deze direct in de asielprocedure in Nederland op te nemen om Italië de last van de vluchtelingen niet alleen te laten dragen.

‘We vragen u om in de actuele nood middelen te gebruiken die de zusterkerken en de gemeenschappen in Zuid-Europa ontlasten. Wij als kerken proberen daarin ook bij te dragen’, zeggen de kerken. De kerken verwijzen daarbij onder meer naar het opbouwen van safe passages om juist de meest kwetsbare vluchtelingen perspectief te bieden.