E-flits, september 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Kerkproeverij
Honderden kerken doen mee met de campagne ‘kerkproeverij’ op 9 en 10 september. De kick-off van de campagne was op 1 september jl. in Amersfoort. Bij die gelegenheid werd er taart aangesneden en uitgedeeld onder kerkelijke vertegenwoordigers en passanten. Voor het verslag op de website van de Raad: klik hier; voor ‘Wie wil proeven’, het verhaal van Kees Posthumus: klik hier Aan het eind van de week is op de website een enquête te vinden over de beleving van de kerkproeverij. Belangrijk voor de coördinatoren voor de toekomst.

Welkom: zeg het met bloemen
Op de website van de Raad is ook te vinden een handreiking voor een bloemschikking in het kader van de Kerkproeverij, (klik hier) van de hand van Charlotte Kwak van de website www.symbolischschikken.nl. Er is ook een tweede schikking, getiteld ‘Schuif ‘ns aan’: klik hier.    

Vloggen
Een groep van deskundigen en geïnteresseerden spreekt op 29 september over het vloggen in de kerk. Het is de bedoeling suggesties te doen voor het inzetten van filmpjes. Vloggen maakt het bijvoorbeeld mogelijk bilaterale contacten tussen kerken binnen en buiten Nederland te gaan leggen om elkaar te stimuleren in de geloofsbeleving.

Vertrouwen tussen hoop en vrees
De Stichting Prinsjesdagviering, waarin de Raad van Kerken participeert, houdt een interreligieuze en interlevensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomst bij de opening van het parlementaire jaar. De bijeenkomst vindt plaats op 19 september in de Grote Kerk te Den Haag van 10.30 uur tot 11.15 uur. Thema is: ‘Vertrouwen tussen hoop en vrees’. Ieder is welkom.

Orthodox
De Raad van Kerken bespreekt op 13 september de impuls aan de oecumene vanuit de orthodoxe traditie. De orthodoxen vormen inmiddels een kwart van het totaal aantal leden van de Wereldraad en groeien ook in Nederland.

Vieren in de Vredesweek
Pax heeft een publicatie ‘Vieren’ naar buiten gebracht met liturgische suggesties bij de vredesweek. Het thema van de vredesweek, die gehouden wordt van 16 t/m 24 september is ‘De kracht van verbeelding’. Op diverse plaatsen vindt een walk of peace plaats: klik hier voor de lijst.

Leger des Heils
Diverse leden van de Raad van Kerken bezoeken zaterdagavond 16 september het Kunst- en Theatergala van het Leger des Heils in AFAS live (voorheen de Heineken Music Hall). Naast deelnemers van het Vrije Tijdsprogramma van het Leger worden er gerenommeerde artiesten verwacht als Karin Bloemen, Wibi Soerjadi en de Brooklyn Dancers.

Pabo
De openbare pabo van het Saxion College komt op 15 september op bezoek bij de Raad van Kerken in Nederland. Doel is dat studenten en mensen van de oecumene in gesprek gaan over zingeving en levensbeschouwing. Onderdeel van het bezoek is een pelgrimage langs diverse religieuze gebouwen in Amersfoort.

‘Recht door zee’
‘Recht door zee’ is het thema van de Week van gebed, die van 21 t/m 28 januari 2018 wordt gehouden. Het materiaal is vanaf heden leverbaar: posters, bidkaartjes, boekjes. De kinder- en tienerfolder komt halverwege oktober. Bestelformulier: klik hier; webpagina: klik hier. Inmiddels is hier ook materiaal te vinden voor de kinderdienst/zondagsschool.

Bezoek uit Europa
Secretaris-generaal Heikki Huttunen en zijn beleidsmedewerker dr. Peter Pavlovic bezoeken woensdag 25 oktober de Raad van Kerken in Nederland. Ze spreken over de toekomst van Europa. ’s Ochtends gaat het over de kerk. ‘s Middags gaat het over de economie. Naast de gerichte uitnodigingen is er een beperkt aantal vrije plaatsen. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 8 (september) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland. Er komen regelmatig collectes en bijdragen binnen. Prachtig!