Loting stelt teksten vast

Bijna iedere kerk heeft rituelen en bijzondere handelingen die bij die ene specifieke kerkelijke gemeenschap horen. De Evangelische Broedergemeente heeft ook zoiets. De kerk houdt ieder jaar een loting, waarbij teksten voor een jaarprogramma worden vastgelegd. Ds. Johannes Welschen, onlangs nog herkozen in het Provinciaal Bestuur van de Broedergemeente en tevens lid van het moderamen van de Raad van Kerken, was daarbij aanwezig en trok een deel van de lootjes.

De website doet er verslag van. Ieder jaar vindt er een speciale loting plaats waarin de dagteksten voor een concreet jaar worden ‘getrokken’. Prominenten van de kerk nemen kandidaatteksten van een zilverkleurige schaal en geven ze door loting een plek op het rooster. De teksten uit het Oude Testament die zo een plek krijgen worden aangevuld met teksten uit het Nieuwe Testament, met liederen en met gebeden. De teksten worden vertaald en komen over de hele wereld beschikbaar in een boekje met dagteksten.

Het bijzondere ritueel (als je het zo mag noemen) gaat terug op het jaar 1728. Op 3 mei 1728 kreeg de activiteit de aanduiding ‘Losung’ mee in Herrnhut. Sinds 1731 verschijnt er een Duitse uitgave. Het gebedenboekje is bedoeld om de onderlinge gemeenschap te bevorderen. En ieder jaar wordt die loting in ‘Herrnhut’ herhaald om een nieuw rooster vast te stellen. Ook dit jaar – zo meldt de website – vond er exact op dezelfde datum als de eerste keer een loting plaats in Duitsland. De Oudtestamentische woorden voor 2020 zijn daarmee bekend en worden verder aangevuld. 

De loting van de dagteksten voor 2020 werd geopend met een morgenzegen. Aanwezig waren, naast medewerkers van de Broedergemeente, ook de leden van de oecumenische werkgemeenschap voor Latijns-Amerika en de leiding van de Friedrich-Reinhardt-Verlag, de uitgever van de Duitse dagteksten. Als oecumenische gast nam ds. Jürgen Dittrich actief deel aan de loting. Hij is voorzitter van de „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Sachsen-Anhalt“ (de Raad van Kerken in de Duitse deelstaat, waar Wittenberg gelegen is, de plaats waar de lutherse reformatie in het jaar 1517 begon). Hij trok samen met ds. Johannes Welschen (voorzitter van het Provinciaal Bestuur) de eerste vier maanden. In deze maanden worden bij de Oudtestamentische teksten de leerwoorden uit het Nieuwe Testament en de liederen en gebeden gezocht. Daarna volgt de vertaling in bijna 60 talen.

Foto’s: 
Johannes Welschen (links) en Jürgen Dittrich (rechts)
De morgenzegen
(foto’s website EBG)