Condoleances ambassade

Een delegatie van het OJCM (Overleg van Joden, Christenen en Moslims) heeft maandag 21 augustus een condoleancebezoek gebracht aan de Spaanse Ambassade in Den Haag naar aanleiding van de aanslag in Barcelona. Omdat de ambassadeur nog niet terug was, werd het kernteam ontvangen door ambassaderaad Fernando Fernandez-Aguayo. De condoleances werden overgebracht in verband met de 14 omgekomen burgers. De meer dan honderd gewonden werd een spoedig herstel toegewenst. Samen werden bloemen gelegd bij ingang van de ambassade. 

De delegatie van Hanneke Gelderblom-Lankhout (joods), Ebubekir Özture (islamitisch) en Jan Post Hospers (christenen) sprak respect uit voor de manier waarop de Spaanse samenleving heeft gereageerd op deze terroristische aanslag. De Marokkaanse gemeenschap wordt hier niet op aangekeken en de daders worden uitdrukkelijk benoemd als terroristen en niet als moslims. Dit werd op een bewonderenswaardige manier onder woorden gebracht door de moeder van één van de daders. Heeft dit misschien te maken met de lange geschiedenis van joden, christenen en moslims in Spanje? Tekenend is dat Fatima een veel voorkomende naam is, terwijl die naam afkomstig is uit de islamitische traditie, want Fatima was de dochter van de Profeet Mohammed.

De heer Fernandez-Aguayo wees ook op het feit dat Spanje helaas heeft leren omgaan met terroristische aanslagen, waarvan de aanslag in Madrid in 2004 met 191 doden de meest afschuwelijke was. Boeiend was, dat ook de geschiedenis van de Joden in Spanje en Nederland aan de orde kwam.

Joden, christenen en moslims proberen in Nederland samen op te trekken bij geweldplegingen en internationaal gevoelige politieke zaken. Ze willen op die manier laten zien dat ze in goede onderlinge verstandhouding met elkaar leven en vanuit de eigen religie en levensbeschouwing een bijdrage leveren aan de democratie en het welzijn van mensen. Het OJCM heeft een korte verklaring opgesteld die bij het bezoek naar voren werd gebracht. De tekst daarvan luidt: 

Steeds opnieuw aanslagen, nu op de Ramblas in Barcelona en in Cambrils, belangrijke toeristische centra in Spanje.
Hierbij werden 14 burgers gedood en vielen er meer dan honderd gewonden.

De perverse leiders van IS roepen verwarde jongeren op tot het plegen van zelfmoord met de overduidelijke opzet daarbij zoveel mogelijk mensen te doden.

Zij misbruiken de naam van God.

Deze handelingen hebben niets met ons geloof te maken.

Wij, Joden Christenen en Moslims verenigd in het OJCM en alle andere hier aanwezigen wijzen deze orgie van haat af.
Wij zijn intens verdrietig over de al die doden en gewonden in Barcelona en Cambrils.
Wij willen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden betuigen en wensen alle gewonden spoedig herstel.

21 Augustus 2017

Ebubekir Özture
Jan Post Hospers
Hanneke Gelderblom-Lankhout

Foto: v.l.n.r. Ebubekir Özture, Fernandez Aquayo, Hanneke Gelderblom, Jan Post Hospers.