RKK herdenkt Reformatie

Niet alleen de protestanten besteden dit jaar aandacht aan de Reformatie. Ook aan rooms-katholieke zijde is het initiatief genomen voor een herdenking van 500 jaar Kerkhervorming. Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en lid van het moderamen van de Raad van Kerken, nodigt de rooms-katholieke achterban uit om deel te nemen aan een gebed op Willibrordzondag waarop aandacht zal zijn voor de Reformatie. Een daarbij horend gebed en ontmoeting vindt plaats in de heilige Bonaventurakerk in Woerden op 5 november ’s middags.

Priester Arjen Bultsma, gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Groningen-Leeuwarden, schrijft in een brief aan de pastores en parochies n het meest noordelijke bisdom over de bijeenkomst. Een zelfde tekst is vanuit de Katholieke Vereniging voor Oecumene aangeboden: ‘500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en wereld in rep en roer. Een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie met God, op Kerk en sacrament. Eeuwenlang was de scheiding tussen katholieke en protestantse wereld ook in ons land een bepalende factor. Door allerlei oorzaken is dat vandaag veranderd. Dankzij de volgehouden oecumenische dialogen zijn scheidslijnen van toen deels overwonnen’.

Het thema in de viering in de heilige Bonaventurakerk is: Hervorming vandaag – Eén in onze Meester en wij allen zijn broeders en zusters (vgl. Mt. 23,8). Er komt een speciale preekschets voor de zondag met een voorbede, die – getrouw aan het oecumenische principe – geschreven wordt door een topambtenaar uit de Protestantse Kerk in Nederland: dr. Sjaak van ’t Kruis.

PKN

Er zal ook op diverse andere plaatsen aandacht zijn voor het 500-jarig jubileum van de Reformatie. De Protestantse Kerk in Nederland houdt een viering op 31 oktober, hervormingsdag, in de Dom in Utrecht.

De Evangelische Omroep zal op dezelfde dag ’s avonds een special uitzenden met de titel ‘In Holland staat een kerk’. De opnamen daarvoor worden al op woensdag 6 september gemaakt in de Laurenskerk in Rotterdam. De EO laat in dit programma op NPO 1 zien wat vijfhonderd jaar protestantisme Nederland heeft gebracht. In de Laurenskerk in Rotterdam komen de verhalen van vijfhonderd jaar protestantisme tot leven door 3D-videomapping en livemuziek van Stef Bos, Leona Philippo en het Radio Filharmonisch Orkest. Presentatie is in handen van Jörgen Raymann en Andries Knevel.

Verreweg de meeste activiteit in het Reformatiejaar is ontwikkeld onder leiding van dr. Margriet Gosker. Zij is als onbezoldigd projectmanager van de Protestantse Kerk actief en organiseert een ronde door alle provincies waarbij verschillende facetten van de Reformatie aan bod komen. Welke invalshoek er ook gekozen wordt; de oecumene klinkt er altijd in mee. Begin deze maand nam Zeeland het estafettestokje over. Daarna volgt Brabant. En dan is Utrecht aan de beurt. Margriet Gosker zelf is eind van deze maand in Wittenberg, waar een stand van de PKN wordt ingericht op de Wereldtentoonstelling Tore der Freiheit.

Foto’s:
1. Mgr. Hans van den Hende tijdens een studiebijeenkomst over de Reformatie naast mgr. Ad Simonis.
2. Illustratie van internet over de estafette van de Reformatie in Zeeland.