Meer structuur Midden-Oosten

De Raad van Kerken in het Midden-Oosten herschikt zich en krijgt een steviger profiel. Na een periode waarin de kerken elkaar moeilijk wisten te vinden, is er na de vergadering van de MECC in Amman (september 2016) een andere wind gaan waaien. Dat is de indruk van Feije Duim, beleidsmedewerker van Kerk in Actie. Als bewijs van het hernieuwde elan en om het communicatiebeleid verder op te zetten hebben twee van de medewerkers van het kantoor in Beiroet deze week een bezoek aan Nederland gebracht. Het gaat om Hanan Merhej, die als mediaconsulent de Raad adviseert en bijstaat en Bethany M. Waggoner die vanuit de Verenigde Staten drie jaar op projectbasis de Raad helpt met het aanreiken van de communicatieve kaders.

De grote kerken in het Midden-Oosten (Jordanië, Libanon, Egypte en Qatar) zijn in 2016 bij elkaar geweest in Amman. Daaronder waren de bisschoppen van diverse orthodoxe kerken en ook de Rooms-Katholieke Kerk. Op de agenda stond de vluchtelingensituatie. Wat kunnen kerken doen voor mensen die op de vlucht zijn? was de vraag. Ook de Nederlandse kerk was aanwezig in de persoon van ds. Karin van den Broeke, voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland.

Inmiddels zijn er de nodige projecten nieuw opgezet en staat men als kerken met woord en daad de talloze vluchtelingen bij die in de regio moeten worden opgevangen. De uitwerking van die hulp is vanzelfsprekend mede afhankelijk van de slagkracht van de kerk, die het initiatief heeft. De twee communicatiemedewerkers die deze week Europa bezoeken, proberen voor de koepel van kerken hun steentje bij te dragen door onder meer de hernieuwde website continuïteit te geven en de communicatie in bredere zin van de grond te tillen. Ze hebben daarvoor onder meer toezeggingen ontvangen van hulp vanuit de kerk van Zweden en vanuit Kerkinactie. Er is voor drie jaar elk jaar zo’n honderdduizend dollar nodig. De focus van de Raad van Kerken ligt op de christenen in de regio en op de lobby van mensen in het westen. Uiteindelijk doel van het communicatieproject is een professionele organisatie neer te zetten, waarin de communicatie tussen de kerken en vanuit de kerken gegarandeerd is.

Sinds 2016 is de aard van het werk verandert, zegt ook Bethany Waggoner. Was er tot die tijd vooral sprake van praktische hulpverstrekking, daarna heeft men meer de nadruk gelegd op het opbouwen van de eigen vaardigheden en capaciteiten. In het Engels: Eerst lag het accent op ‘handouts’, nu ligt de nadruk meer op ‘capacitybuilding’. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Naast de diverse projecten rond onder meer interreligie, educatie en ontwikkeling zijn de vernieuwingen op het gebied van social media positief. De meer gestructureerde aanpak van facebook leidde tot een groei in een jaar tijd van 2000 vrienden naar meer dan 10.000 vrienden.

Tijdens een gesprek bij de Raad van Kerken in Nederland zijn ook mogelijkheden verkend om de kerken in het Midden-Oosten in het kader van het programma ‘Young Pilgrimage’ (2018 Amsterdam) in contact te brengen met kerken en jonge mensen in Nederland.

Hanan Merhej verzorgt regelmatig een live-radioprogramma, waarin actuele thema’s worden besproken. Op verzoek van het bureau van de Raad van Kerken in Nederland sprak ze een kort intro in op video, zodat bezoekers van deze site een indruk krijgen van hoe zij werkt. Klik hier.

Foto: De twee communicatiemedewerkers van de MECC bezochten ook de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken; hier staan ze op de foto met twee prominente leden van deze projectgroep. V.l.n.r. Karel Jungheim van KerkinActie (de opvolger van Geesje Werkman), Hanan Merhej, Bethany M. Waggoner en Jan van der Kolk (voorzitter projectgroep Vluchtelingen).