Enquête Kerkennacht

De stuurgroep van Kerkennacht 2017 wil graag uw mening weten over de kerkennacht die van 23 tot 25 juni 2017 werd gehouden. U helpt de organisatie – ook als u niet bij een kerkennacht betrokken was – met het invullen van onderstaande enquete. Het kost drie minuutjes.

Klik hier voor de link naar de enquête

Dank alvast!

Het is overigens ook mogelijk om per mail in algemene zin te reageren; of om uw belangstelling kenbaar te maken om als deelnemer van de landelijke stuurgroep mee te helpen aan de opzet van de volgende kerkennacht. De huidige stuurgroep wil graag een paar nieuwe gezichten toevoegen aan de groep, om daarmee weer nieuwe ideeën en inzichten te kunnen leggen naast de ervaringen en routines die ook aanwezig zijn. Als u uw naam en contactgegevens opstuurt, kijkt de huidige stuurgroep naar de mogelijkheden. De reactie kan naar rvk@raadvankerken.nl o.v.v. ‘voor stuurgroep Kerkennacht’.