Jackelen in unieke video

Maak vrienden met mensen die in iets anders geloven dan jijzelf. Antje Jackelén, de aartsbisschop uit Lund die de Oecumenelezing 2018 verzorgt, is één van de veertien religieuze wereldleiders die deze tekst in een videoboodschap ondersteunt. Want door persoonlijke relaties, zo zegt zij ‘start je een proces waarmee vooroordelen verdwijnen en nieuwe inzichten ontstaan en hoop begint’.

De veertien religieuze leiders zijn afkomstig uit islam, jodendom, hindoeïsme, boeddhisme en christendom. Vanuit de christelijke wereld komen aan het woord: paus Franciscus (RKK), patriarch Bartholomeus (Orthodox), aartsbisschop Justin Welby (Anglicaans) en aartsbisschop Antje Jackelén (Luthers).

De leiders zijn voor deze unieke boodschap samengebracht door een Nederlander, Mark Woerde. Hij presenteerde de video deze week op een conferentie in Londen. De boodschap van de video, vertaald in zestien talen, is duidelijk: de religieuze leiders denken dat persoonlijk contact tussen mensen die iets anders geloven, kan zorgen voor minder vooroordelen en wantrouwen ten opzichte van anderen.

De veertien leiders geven in een enkele zin een eigen inkleuring aan de boodschap. Zo roept patriarch Bartholomeus, leider van de Oosters-Orthodoxe kerk, de hele wereld op ‘de schoonheid van God in elk levend wezen’ te zien. Grootmoefti Shawki Allam, de hoogste islamitische geestelijke van Egypte, vraagt mensen niet te focussen op verschillen. Rabbijn Jonathan Sacks van Groot-Brittannië zegt: ‘Een van de mooiste dingen van tijd doorbrengen met mensen die anders zijn dan jij, is dat je ontdekt hoeveel je gemeenschappelijk hebt’. En paus Franciscus en de Argentijnse rabbijn Abraham Skorka vertellen hoe hun religieuze ervaringen zijn verrijkt door hun onderlinge vriendschap. Franciscus spreekt over ‘het plezier van het gesprek’.

Initiatief

De gezamenlijke videoboodschap is een initiatief van de Nederlandse marketeer Mark Woerde. Hij was ook het brein achter ‘Sweetie’, het virtuele lokmeisje, waarmee hulporganisatie Terre des Hommes pedoseksuelen probeerde op te sporen. Woerde wil op dit moment niets kwijt over zijn motieven om met de videoboodschap te komen.

Voor zijn eerdere video heeft hij diverse prijzen ontvangen. Hij vertelde toen onder meer hoe hij tot zijn Sweetie was gekomen. Woerde: ‘Het begon allemaal met een artikel over online kindermisbruik dat we in de krant lazen. Dan ga je uitzoekwerk doen en samen met Terre des Hommes druk uitoefenen op de politiek. Zonder aandacht en opvolging kom je namelijk nergens’.

Woerde zegt aan te sluiten bij onderzoek van alweer een Nederlander, Martijn Lampert. Lampert heeft waarden geanalyseerd van 56.409 mensen uit 24 landen, verspreid over de hele wereld. Zo werden mensen uit onder meer Indonesië, Turkije, Brazilië, Roemenië en Nederland ondervraagd. Vriendschap scoort bij iedereen zeer hoog, zowel bij moslims, christenen, boeddhisten als ongelovigen of andersgelovigen.

Het onderzoek spitste zich toe op de vraag waarom westerse elites op dit moment falen. Hij stelt onder meer dat gevestigde partijen er onvoldoende in slagen om kiezers aan zich te binden met herkenbare archetypische verhalen. ‘In een tijd van ontwrichting hebben mensen politici herkenbare verhalen nodig om te vertellen over wat er aan de hand is en een heldere toekomstvisie te bieden’.

Volgens Lampert geven de religieuze leiders het goede voorbeeld. ‘Deze unieke oproep van de leiders laat zien dat het mogelijk is om in moeilijke tijden verschillen tussen mensen te overbruggen door te bouwen op gemeenschappelijke waarden’, schrijft hij.

Het onderzoek is uitgevoerd door gebruik te maken van de wereldwijde online onderzoekpanels van SSI en GMI, twee bureaus die zijn gespecialiseerd in internationaal veldwerk. In Nederland heeft het veldwerk plaatsgevonden in het Stempunt-panel van Motivaction.

Fotobijschriften:
1. Antje Jackelén, de aartsbisschop die de Oecumenelezing 2018 zal verzorgen. 
2. Mark Woerde, een ideële en handige marketeer.

Nu al reserveren voor Oecumenlezing 2018? Stuur een berichtje naar rvk@raadvankerken.nl.