Kerk in debat met EU

De CEC gaat op 22 juni in debat met leden ban het Europees parlement. Dat vertelde Peter Pavlovic bij de verschijning van de bundel ‘Beyond Prosperity’. Deze uitgave keert ook terug bij de assemblee die in 2018 in Novo Sad wordt gehouden. Peter Pavlovic noemt het uitzonderlijk dat min of meer tegelijk met de verschijning van het boek de Europese Commissie voor economie en sociale zaken ook met een rapport komt waarin duurzaamheid een belangrijke positie inneemt.

Het boek is tot stand gekomen vanuit de dialoog die de CEC in een eigen werkgroep heeft gevoerd en correspondentie die men is aangegaan met diverse lidkerken. De uitgave probeert de verbinding te leggen tussen theologie, economie en politiek. Het document ‘What future for Europe? Reaffirming the European project as building a community of values’ ligt ten grondslag aan de uitgave. De tekst is ook integraal opgenomen. Vanuit Nederland heeft ir. Kees Nieuwerth bijgedragen aan de totstandkoming van de tekst en vanuit de Verenigde Kerk in België drs. Rob van Drimmelen.

Een tweede document in de uitgave heet ‘Seeking Justice and Prosperity for our Common Future in the European Union’. Vanuit Nederland is daar geen bijdrage aan geleverd. België participeerde in de persoon van prof. dr. Chris Lefebre. Beide documenten zijn aanvaard in 2016 door het uitvoerend bestuur van de CEC.

Pavlovic concludeert onder meer in de uitgave: ‘De bouw van een gemeenschappelijk Europees huis begon vijf decennia geleden als een visionair project gebaseerd op delen, cooperatie, wederzijds respect en vertrouwen. Het visioen en de hoop van een gemeenschappelijk gedeeld verlangen naar vrijheid en rechtvaardigheid, respect en solidariteit moeten opnieuw leven worden ingeblazen als het gaat om een goede reactie op de huidige uitdagingen in Europees economisch beleid’.

Ten aanzien van een toekomstige uitwerking van de economie wordt onder meer de aanbeveling gedaan, dat er prioriteit wordt gegeven aan kwaliteit van leven boven kwantiteit van groei.

Foto’s:
1. In het parlement van Wales zijn tekeningen van anders begaafden en kunstenaars te vinden met een beeld van wat leven en samenleven zou kunnen zijn. 
2. Peter Pavlovic was bij de Europese ontmoeting in Cardiff waar hij het boek ‘Beyond Prosperity’ presenteerde.