E-flits, juni 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Kerkennacht
‘Meer dan een dak’. Met dat thema drukt de kerkennacht 2017 precies uit waarom het zo aardig is in het weekend van 24 juni een kerk binnen te lopen. Op vele tientallen plaatsen doen kerken mee met het initiatief. Lees meer

Collecte
Met het speciaal aangemaakte twitteraccount @VriendRaad wordt de collecte op zondag Trinitatis (11 juni) ondersteund, bestemd voor de landelijke Raad van Kerken, die – hopen we – in veel kerken als extra (deur)collecte wordt gehouden. Over de collecte

Zingen open huis
Het nieuwe lied ‘Vol verbazing, ontzag’ is al naar buiten gebracht. Het is een speciaal pelgrimslied dat vrijdag 16 juni wordt gezongen tijdens een middag zingen bij de landelijke Raad van Kerken. Vanaf 13.30 uur (13.00 uur inloop) wordt ieder uitgenodigd om met Gert Landman en Willem Blonk op een laagdrempelige manier mee in te zetten. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Kerkproeverij
Al meer dan zestig plaatselijke kerken hebben zich opgegeven voor de kerkproeverij die op zondag 10 september (en zaterdag 9 september) wordt gehouden. Verwacht wordt dat er nog veel meer plaatsen zich zullen aansluiten. De PKN heeft het thema van de kerkproeverij ook als jaarthema geïntroduceerd. Zowel op de website van de PKN als de website www.kerkproeverij.nl zijn er allerlei ondersteunende materialen te vinden.

Armoede
De landelijke verkiezingen zijn nog maar net voorbij of politieke partijen bereiden zich al weer voor op gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Elke burgerlijke gemeente is verplicht een armoedebeleidsnota te hebben. En plaatselijke raden van kerken en diaconieën die invloed op de programma’s willen uitoefenen, moeten nu dus hun kansen grijpen. Dat kwam onder meer aan de orde tijdens de regionale avonden over ‘Samen tegen armoede’, waarvan de laatste bijeenkomst plaatsvond in Colmschate.

Orthodox
De kerken verenigd in de Raad van Kerken bezinnen zich het komende jaar op de inbreng in het geheel van Nederlandse kerken van verschillende kerkelijke tradities. De orthodoxie krijgt met migranten uit diverse landen steeds meer leden. Wereldwijd gaat het om een der grootste en oudste kerkelijke tradities. Reden voor de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap om maandag 12 juni die traditie in verkennende zin als eerste aan de orde te stellen tijdens een interne studiebijeenkomst. Later zal men ook naar buiten treden na verdere besprekingen in de Raad.

Church
De Raad bespreekt op 14 juni het thema van kerkelijke eenheid beschreven in het rapport The Church van de Wereldraad van Kerken. Doel van de bezinning is het onderlinge theologische gesprek, wat tegelijk een geloofsgesprek is, te verdiepen.

Week van gebed
De projectgroep heeft het materiaal voor de Week van gebed voor de eenheid in 2018 inmiddels vertaald. Het zal nog voor de zomervakantie worden gepresenteerd. Men kan nu al bestellingen plaatsen voor liturgieboekjes, posters (A2 en A4) en bidkaartjes. Bestelformulier

Solidair
Aartsbisschop Isaak Barakat van de Antiocheens Orthodoxe Kerk was er speciaal voor overgekomen uit Keulen. Met vele orthodoxe en andere christenen was er een viering en een solidariteitsbijeenkomst voor metropoliet Boulos (Paulus) Yazdji van de Antiocheens Orthodoxe Kerk van Aleppo en Youhanna (Johannes) Ibrahim, metropoliet van de Syrisch-Orthodoxe Kerk van Aleppo, die vier jaar geleden in Syrië door terroristen in gijzeling zijn genomen. Er zijn veel zorgen, die natuurlijk ook weer worden gevoed door aanslagen als in plaatsen als Manchester en in Egypte (tegen de Kopten).

Young pilgrimage
Vertegenwoordigers van de Wereldraad, de PKN en de RvK ontmoeten elkaar in juni en een speciale taskforce van jonge mensen komt bijeen op 21 juni om te spreken over mogelijkheden de internationale gasten maximaal contact te bieden met Nederlandse kerken. De young pilgrimage wordt volgend jaar augustus in Nederland gehouden.
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 6 (juni) van de e-flits.

Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.