Veroordeling aanslag

De conferentie van Europese kerken (KEK) en de algemeen secretaris van de Wereldraad van kerken, rev. Dr Olav Fykse Tweit, hebben de bomaanslag in Manchester, Verenigd Koninkrijk sterk veroordeeld, een aanslag die 22 dodelijke slachtoffers en tientallen gewonden heeft veroorzaakt. De aanslag vond plaats in het stadion van Manchester op het moment dat duizenden kinderen en jongeren, samen met hun ouders en vele anderen een popconcert verlieten.
Vanuit Vaticaanstad is het volgende condoleancebericht verstuurd:

Zijne Heiligheid Paus Franciscus was diep bedroefd bij het vernemen van de berichten over de slachtoffers, de doden en gewonden, van de barbaarse aanslag in Manchester, en hij spreekt zijn diepgevoelde solidariteit uit met degenen die getroffen zijn door deze zinloze daad van geweld. Hij prijst de geweldige inzet van de hulpverlening en veiligheidspersoneel, en geeft de verzekering van zijn gebeden voor de gewonden, en voor de dodelijke slachtoffers, in het bijzonder stilstaand bij de kinderen en jonge mensen die hun leven hebben verloren, en hun diepbedroefde families. Paus Franciscus roept Gods zegen van vrede, genezing en kracht af over Engeland.

Voorzitter Dirk Gudde van de Raad van Kerken in Nederland: “Deze teksten geven weer hoe vanuit de kerken wordt meegeleefd met de slachtoffers, en hoezeer het verlangen naar vrede deel uitmaakt van ons geloof. Ik weet zeker dat ook overal in ons land gelovigen bidden voor de onschuldige slachtoffers en hun vrienden en familie, en om een einde aan het extremistische geweld”.

Aan de voorzitter van de Raad van Kerken in Engeland is een kort bericht gestuurd waarin vanuit de Nederlandse Raad van Kerken onze verbondenheid tot uiting wordt gebracht.

In het Overleg Joden, Moslims, Christenen (OJCM) werken drie religies samen om in de Nederlandse samenleving te laten zien dat zij gezamenlijk geweld in naam van religie afwijzen en staan voor een vreedzame samenleving. Vanuit het OJCM zullen condoleances overgebracht worden aan de Britse ambassade.