Kader dankzij mgr. Ernst

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft deze week aan het begin van de vergadering stil gestaan bij het overlijden van mgr. Huub Ernst. Ernst is als afgevaardigde vanuit de bisschoppenconferentie jarenlang vice-voorzitter geweest van de Raad van Kerken in Nederland. Hij stond bekend als een aimabel man die zich constructief opstelde naar andere kerken binnen de Raad van Kerken.

Drs. Dirk Gudde gedacht tijdens de liturgische opening van het moderamen de bisschop. Daarbij noemde hij ook enkele persoonlijke ervaringen. Het was bisschop Ernst die destijds Dirk Gudde als beleidsfunctionaris voor oecumene binnenhaalde en zo de basis legde voor de inbreng die de voorzitter van de Raad van Kerken tegenwoordig kan hebben in het geheel van kerkelijke samenwerking.

Gudde was niet de enige man die het oecumenische pad kon inslaan dankzij de bisschop. Ds. Jan Aalbers verhaalt in zijn memoires ‘De duif heeft ons een goed bericht gebracht’ van zijn ervaringen met Ernst. Hij memoreert hoe de oecumene stimulans kreeg vanuit het bisdom Breda. Bisschop Ernst kwam daar vandaan, en – zo zegt hij -, liet zich vergezellen door ´de oecumenisch bevlogen dr. A.W.J. Houtepen´. Aalbers roemt Ernst: ´Ik heb weinig mensen in de kerk gekend die op een zo integere wijze in zich de combinatie meebrachten van diep doorleefd persoonlijk geloof en sociale bewogenheid´.

De vredesorganisatie Pax plaatste deze week een overlijdensadvertentie voor bisschop Ernst en zegt daarin onder meer: ‘Mgr. Huub Ernst was al ruime tijd overtuigd lid van Pax Christi toen hij in 1976 haar voorzitter werd. Hij wist tijdens de periode van de koude oorlog bruggen te slaan met het Interkerkelijk Vredesberaad IKV en de Raad van Kerken in Nederland’.

De pontificale uitvaart van Ernst vindt maandag 29 mei om 11.00 uur plaats in de H. Antoniuskathedraal in Breda. De begrafenis op begraafplaats ‘Zuylen’ in Breda sluit daarop aan. Op zondag 28 mei van 17.00 tot 19.00 uur is de overleden bisschop opgebaard in de kathedraal en zal er gelegenheid zijn om afscheid te nemen. Aansluitend begint het kerkelijk avondgebed voor de overleden bisschop. Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren vóór het avondgebed en de uitvaart in de kathedraal.