Wilt u vragen om collecte?

De collectezondag voor de landelijke Raad van Kerken komt dichterbij. Aan plaatselijke raden, kerken, gemeenten en parochies wordt gevraagd om op zondag 11 juni een extra (deur)collecte te houden. Het gaat om een collecte die de kerken niet op hun landelijk collecterooster hebben opgenomen. Dus wil de campagne succes hebben, dan zullen individuele mensen uit een plaatselijke parochie of kerk (u wellicht) het moeten aankaarten bij hun plaatselijke kerkbestuur. Wilt u dat doen?

Het bureau van de Raad van Kerken is in de aanloop naar 11 juni inmiddels een apart twitteraccount begonnen, @VriendRaad van de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken. Daarop komen dagelijks aanmoedigingen en ontwikkelingen te staan over het verloop van de actie. Er is gekozen voor een apart account, zodat het algemene account @raadvankerken zich kan blijven toeleggen op het doorgeven van nieuws, en af en toe kan een bericht van de campagne kan retweeten. Verder probeert het bureau het thema onder de aandacht van de media te brengen. Maar of het allemaal feitelijk iets om de hakken krijgt, hangt af van u, die plaatselijk een goed woordje doet voor de landelijke Raad van Kerken.

Er is 50.000 euro nodig aan collectegeld. Daarmee wordt uiteindelijk een derde van de kosten voor het werk gedekt uit plaatselijke middelen, het andere deel komt uit de landelijke kerken die deelnemen aan de Raad van Kerken. Het geld wordt besteed aan de gezamenlijke inspanningen van de kerken in de samenleving en het ondersteunende werk dat de raad doet voor plaatselijke oecumene.

Diverse kerken hebben al gereageerd op de oproep om collecte te houden op 11 juni en nu al geld overgemaakt. Soms gaat het om een bijdrage vanuit de diaconale middelen, een begrijpelijke keus omdat de Raad met projecten als het knooppunt Kerken en Armoede en het vluchtelingenwerk een diaconale kleur heeft. Soms ook maakt men bijdragen over vanuit gezamenlijke kerkdiensten of eigen kerkdiensten waar een meer verbindend thema aan de orde is gekomen.

Wie geld wil overmaken kan dat doen aan: Stichting Vrienden van de RvK, giro NL09 INGB 0000 5598 39.
Wie het twitteraccount wil volgen kan terecht bij @VriendRaad.