Een geluid in Maassluis

Vertegen- woordigers van diverse kerken en moskeeën in Maassluis hebben een manifest naar buiten gebracht op vrijdag 10 maart. Ds. Martijn van Leerdam heeft het op facebook geplaatst met de opmerking: ‘Een primeur. Dit manifest wordt vanmiddag (sc. Vrijdag 10 maart) voorgelezen in de diverse moskeeën van Maassluis. Zondag (sc. 12 maart) zal het klinken in de vele kerken van onze stad. Het is geschreven door een grote groep dominees en bestuurders van moskeeën in Maassluis’.

Het Maasluizer Manifest heeft de volgende tekst:

1. Wij geloven in één Maassluis met vele verschillende inwoners. Wij geloven in mensen, jong en oud; blank en zwart; christen, moslim, atheïst, en wat er allemaal nog meer te vinden is.

2. Wij geloven in verbondenheid, liefde en saamhorigheid. In vervreemding, intolerantie en stigmatisering geloven wij niet.

3. Wij geloven dat elke inwoner van Maassluis het onvervreemdbare recht heeft om zijn eigen geloof te belijden, en om wel of niet naar de kerk of de moskee te gaan. Wij geloven niet in verboden, noch in dwang.

4. Wij geloven dat zowel christendom als islam ten diepste vredelievende religies zijn. Sommige mensen willen kerk en moskee tegen elkaar uitspelen. Van die houding wenden wij ons af . Wij geloven niet in handelen uit woede en uit angst.

5. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 wensen wij Nederland een regering toe die verzoening en verbondenheid hoog in het vaandel heeft staan.

6. Wij maken ons er hard voor dat onze gemeenschappen in Maassluis, zowel kerken als moskeeën, schouder aan schouder, zelf aan verzoening en verbondenheid zullen blijven bijdragen — binnen en buiten het stemhokje.

Dit manifest is opgesteld door de voorgangers van een aantal Maassluizer kerken en moskeeën, te weten:
ds. Martijn van Leerdam,
ds. Wim Barendrecht,
ds. Chris Schreuder,
ds. Gerrit van Dijk ,
ds. Joan Tanghé
– allen van de Protestantse Gemeente Maassluis

Richard Houmes,
Dave Koehl
– beide voorgangers van de Evangelische Gemeente Maranatha

Metin Çift — Maassluis Yeni Cami

Mustafa Duyar — Stichting Islamitisch Centrum Maassluis

Engel Leune — Baptistengemeente Maassluis

I. el Hadioui — Moskee Ibrahim Maassluis

Said Ipek — Turkse Culturele Vereniging

Zeki Celikkaya — Stichting Evenaar

Emre Cetinkaya — Stichting Sluis

M. Faris — Stichting Ummah Wahidah

Vereniging Moskee Arrahman Maassluis

Cisca Peters — Vrijzinnig Protestanten Nederland, Maassluis

Het blad Maassluis Nu geeft nog iets van de achtergronden prijs en vertelt hoe het idee spontaan ontstond op 8 maart tijdens een gesprek met de burgemeester. En ook, dat er nogal wat tijdsdruk onder het plan stond daarmee, waardoor het niet meer mogelijk was alle kerken achter het initiatief te krijgen.

Maassluis Nu schrijft: ‘De kerken en moskeeën die het Maasluizer Manifest hebben ondertekend waren vorige week woensdag op 8 maart op het stadhuis bijeen, op uitnodiging van burgemeester Edo Haan. Alle kerkelijke voorgangers en moskeebesturen waren uitgenodigd. Echter niet alle kerken hadden iemand gestuurd. Tijdens de bijeenkomst kwam het idee om het manifest op te stellen. De gedachte was dat het meteen op vrijdag – d.w.z. 10 maart – zou worden voorgelezen in de moskeeën, en op zondagmorgen in de kerken. Daarom was er enige haast bij om het manifest te publiceren. Alle moskeeën waren meteen van de partij. Dat niet alle kerken gereageerd hebben, wil dus niet zeggen dat zij er niet achter staan. Er was simpelweg enige tijdsdruk bij’.