Akkoord in Frankrijk

Kerken in Frankrijk hebben een akkoord getekend met de staat, waardoor vluchtelingen via een ‘humanitaire corridor’ naar Frankrijk kunnen komen. Ze hoeven zich daardoor niet te wagen aan een vlucht vol risico’s over het water. Dat bericht Hendro Munsterman, de theoloog en publicist die de Oecumenelezing dit jaar verzorgde, in het Nederlands Dagblad. De website van Sant ‘Egidio in Frankrijk bevestigt het. 

De Franse staat maakt de luchtbrug mogelijk. De ondertekenende kerken en organisaties bekommeren zich over de vluchtelingen op het moment dat ze in Frankrijk zijn. De ondertekenaars van kerkelijke zijde zijn: de Federatie van Protestantse kerken, de rooms-katholieke bisschoppenconferentie, de gemeenschap Sant ‘Egidio en twee humanitaire confessionele organisaties.

De luchtbrug richt zich op vluchtelingen uit Syrië en Irak. Het gaat om de meest kwetsbare vluchtelingen, zoals gezinnen, alleenstaande vrouwen, ouderen, zieken en gehandicapten. De noodzakelijke administratieve handelingen zullen voor vertrek in Libanon plaatsvinden.

Het akkoord werd dinsdag 14 maart getekend in het presidentiële paleis op het Elysée in aanwezigheid van president Hollande en de ministers Bruno le Roux (binnenlandse zaken) en Michel Barnier (buitenlandse zaken).

De Italiaanse kerk heeft een jaar geleden een soortgelijke overeenkomst gesloten. Daar hebben inmiddels zo’n 700 mensen van geprofiteerd. Naar verwachting zullen er op redelijk korte termijn zo’n 500 mensen vanuit het Midden-Oosten naar Frankrijk kunnen worden overgebracht.

Zoals bekend wordt er in Nederland achter de schermen gezocht naar een soortgelijke constructie. De Raad van Kerken heeft enige maanden geleden daarover overleg gevoerd met enkele ‘kwartiermakers’. Corine van Loos van Sant ‘Egidio Nederland zegt in het Nederlands Dagblad vurig te hopen dat de luchtbrug ook naar Nederland kan worden gerealiseerd. De Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland heeft al enkele jaren geleden gevraagd om meer humanitaire inspanningen voor de meest kwetsbare mensen.

Foto internet: aankomst in Italië