CEC mag kritischer zijn

De Europese Kerkenconferentie CEC zou een sterkere bijdrage aan Europa kunnen leveren als de analyse kritischer getoonzet zou zijn. Dat schrijft de Protestantse Kerk in reactie op de open brief ‘What future for Europe?’ van de CEC. De Europese Kerkenconferentie nodigt kerken en organisaties uit op dit schrijven te reageren om daarmee de voorbereidingen voor de assemblee in 2018 in Novi Sad in Servië te optimaliseren.

De Protestantse Kerk vindt de open brief nog te descriptief, te beschrijvend. De kerken zouden de kans moeten aangrijpen om juist een appel te doen op de lezers. De CEC is niet bedoeld, zo meent de Protestantse Kerk, om vanuit een ivoren toren de religieuze waarden te beschermen, omdat je dan al gauw in een sfeer belandt van zelfgenoegzaamheid, crisis en korte-termijn-politiek. Het zou veel sterker zijn, zo stelt de brief, als de CEC de moed heeft om kritisch naar de eigen rol te kijken en naar de rol van de lidkerken.

De Protestantse Kerk vindt verder dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de bronnen waaruit Europa put. ‘Vanuit dit perspectief is het jammer dat de discussie niet wordt opgepakt met de mensen die juist tegen het Europese project zijn’.

Europa wil een gemeenschap zijn van waarden, maar beantwoordt niet aan deze ambities, omdat de focus te smal is. ‘We zouden het waarderen als de kerken de bijdragen van de kerken in het diaconale veld zouden uitwerken’. Hoewel de Protestantse Kerk volop participeert op het diaconale veld, erkent ze dat het geluid van gemarginaliseerde mensen versterkt en meer gehoord moet worden.

Voor de open brief van de CEC, klik hier.  

Foto: De Fin Heikki Huttunen is algemeen secretaris van de Europese Kerkenconferentie