Samen tegen armoede

Er komen vier regionale expertise- bijeenkomsten over Armoede in Nederland. Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert deze bijeenkomsten voor iedereen die in de kerk of met de kerk zich inzet voor de onderkant van de samenleving. Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het slop lijkt te komen, zijn armoede en schulden de laatste jaren toegenomen. En de kerken merken dat.

In het najaar van 2016 werd het interkerkelijke Armoedeonderzoek gepubliceerd. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen aankloppen bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Er gaat steeds meer geld in om en vele duizenden vrijwilligers zijn vanuit de kerken betrokken bij deze hulpverlening.

In diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere diaconale organisaties is er een scala aan activiteiten om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms.

Het Knooppunt Kerken en Armoede wil dit voorjaar de expertise die aanwezig is bij al deze initiatieven bijeenbrengen in een viertal regionale bijeenkomsten. Welke mogelijkheden kunnen we elkaar aanreiken en wat kunnen we van elkaar leren? Welke dilemma’s, voetangels en klemmen komen we tegen en welke oplossingen zien we daarvoor? Hoe kun-nen de verschillende netwerken elkaar ontmoeten en versterken? Van elkaar leren en elkaar inspireren. Samen tegen armoede!

Het programma zal, naast informatie en inspiratie vanuit de organiserende partijen, vooral interactief zijn: veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, discussie, ideeën opdoen en net-werkvorming.

Data en plaatsen
Donderdagavonden, 18.00 – 21.30 uur

30 maart – regio noord – Kruiskerk Meppel
6 april – regio zuid – Adventskerk Eindhoven
11 mei – regio west – Het Baken Woerden
18 mei – regio oost – Ichthuskerk Deventer-Colmschate

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Meer informatie en aanmelden: klik hier.

Foto’s:
1. Kledingdistributie vanuit een centrum bij de voedselbank
2. Poster voor de voorjaarscampagne