Doopsgezinde reformatieroute

Doopsgezinden van over de hele wereld zijn van 12 tot 19 februari in Augsburg bijeen voor de opening van de internationale conferentie ‘Renewal 2027’ in combinatie met de vergaderingen van het uitvoerend comité van de Mennonitische Wereldconferentie. Henk Stenvers, algemeen secretaris van de Nederlandse Algemene Doopsgezinde Sociëteit, is één van de mensen die vanuit Nederland de bijeenkomst bijwoont. De conferentie zet de toon voor een 10-jarige reeks van bijeenkomsten, uitlopend op 2027, wanneer men de 500-jarige verjaardag viert van de doperse beweging.

Vertegenwoordigers van de Mennonitische Wereldconferentie uit Europa hebben zondag een dag een eigen verkenning gemaakt rond het thema: ‘Veranderd door het Woord. De Bijbel gelezen in dopers perspectief’. Het is geen toeval dat de doopsgezinden juist dit jaar de start van hun bezinning vanuit Duitsland lanceren. Ze sluiten daarmee aan bij het 500-jarig jubileum dat de lutheranen wereldwijd vieren; ze herdenken het moment dat Luther zijn 95 stellingen naar buiten bracht. Ook in Nederland wordt dit moment gezien als een anker in de tijd, waarmee de Reformatie ingang deed.

Luther is de man die met zijn Sola Scriptura de Reformatie in gang zette. De conferentie in Duitsland wil daarop aansluiten en onderzoeken hoe de doopsgezinden over de hele wereld de Schrift analyseren. ‘Na 500 jaar’, zegt Alfred Neufeld, voorzitter van de commissie voor Geloof en Leven, ‘is het tijd voor ons om de uitdagende vraag te stellen: Hebben we iets gemeen met de moeders en vaders die de doperse gemeenten hebben opgericht?’ Neufeld is tevens voorzitter van de planningscommissie voor deze bijeenkomst in 2017, samen met onze landgenoot Henk Stenvers, Rainer Burkart, Jantine Huisman, Arli Klassen, Liesa Unger en John D. Roth.

Al in 1527 kwamen zestig Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse doopsgezinde leiders in Augsburg samen. Zij zochten overeenstemming tussen pacifisten en militanten, chiliasten en biblicisten en zij besloten de weigering van wereldse ambten, het afleggen van eden en de dienst met het wapen. Na Augsburg leidde de doopsgezinde weg in vervolging en martelaar­schap. 

Foto: Henk Stenvers (ADS)