Spiegelen in Paulus en Boaz

Er is een communicatie- theorie, die uitgaat van ‘selectieve perceptie’. Het wil zo veel zeggen, als dat mensen vooral dat waarnemen en vooral daarop gericht zijn waarvoor ze belangstelling hebben. Mensen die dus geïnteresseerd zijn in voetbal en zondag op de televisie tot in de treure het sportjournaal bekeken hebben, slaan maandag de krant open en lezen allereerst de sportverslagen die ze toch al kennen.

Zo kwam het over bij de inleider zaterdag 28 januari in Lunteren waar het kader van het Leger des Heils bijeen kwam en als thema inzette op ‘samenwerking’. ‘Als er nu een ding is waarin u bij uitstek bijzondere kwaliteiten hebt ontwikkeld, is het wel in de samenwerking’, zo sprak Klaas van der Kamp, die vanuit de Raad van Kerken gevraagd was om het thema een beetje kleur te geven. Hij prees de keus voor het onderwerp, omdat samenwerking tegelijk een thema is, dat onderhoud behoeft. ‘HBO-studenten klagen wel eens, dat ze zoveel in groepjes moeten werken. Ze vinden dat maar lastig en ze hebben de ervaring dat ze een thema veel sneller in hun uppie kunnen uitwerken. Toch is het goed dat ze worden verplicht om als groep een resultaat neer te zetten. Ze krijgen dan in hun opleiding al ervaring met het feit dat samenwerking tijd kost en om organisatie vraagt. Maar het resultaat is er naar. Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder’.

De inleider verwees naar diverse Bijbelse figuren die samen op trokken. Mozes die slecht van tongriem gesneden was, had de welbespraakte Aäron naast zich. En de watervlugge Paulus kreeg Barnabas naast zich, die stabiliteit bracht. Jezus zelf zocht twaalf mensen uit die hij als discipelen met zich mee nam. En hij zond ze twee aan twee er op uit om het evangelie te verkondigen. Ze mochten geen brood meenemen en geen extra spullen. Want ze moesten vanaf het begin zich realiseren dat ze in afhankelijkheid en kwetsbaarheid juist uit moesten zijn op het zoeken van contact met anderen, aldus de inleider.

In werkgroepen bogen de korpsleden zich op de vraag wat kernwaarden voor het Leger des Heils zijn. Het bleek al vrij snel dat waarden als ‘heiliging’ en ‘bewogenheid’ vele bezoekers in het hart geschreven staan. Er waren hele opsommingen van deugden die werden uitgewisseld, maar vatte iemand samen: ‘voor alles komt toch de liefde’. De bezoekers werd ook gevraagd met welke Bijbelse figuur ze zich het meest konden spiegelen. Paulus was veruit populair, vanwege zijn bewogen levensloop, zijn opmerkelijke bekering, zijn onderwijsgave en zijn zendingsbesef. Maar ook andere mensen aan wie je minder gauw zou denken popten op; ‘ik denk aan Boaz’, zei iemand, ‘want hij was bewogen over de mensen die in het bijzonder zijn hulp nodig hadden’, en een ander knikte: ‘ik denk aan de barmhartige Samaritaan’.

Veldsecretaris Richard de Vree opende de samenkomst. Hij plaatste de bijeenkomst in het perspectief van de oecumenelezing van de Raad van Kerken, die hij had bezocht. Hendro Munsterman ging bij die gelegenheid in op de intenties van de Reformatie. ‘Het ging Luther niet om een andere kerk’, zo zei Munsterman, ‘hij wilde de kerk anders’. Richard de Vree refereerde met instemming aan die analyse en legde het Leger voor dat men zich zou bezinning op het beleid voor de komende jaren vanuit een zelfde oriëntatie.

Tijdens de voorbereidingen voor de bijeenkomst was bij die oriëntatie op beleid de naam van voormalig generaal van het leger John Gowans al gevallen. Hij heeft onder meer een betoog gehouden, waarbij een krukje met drie poten een rol speelde. De poten verwezen voor hem naar drie intenties van werken: saving souls, growing saints en serving suffering humanity. In één van de werkgroepen kwam het krukje opnieuw ter sprake en lieten de werkgroepleiders zien hoezeer een leven in disbalans raakt als één van die poten ontbreekt.

Foto’s
1. Veldsecretaris Richard de Vree opent de samenkomst
2. Tijdens een workshop kiest men kernwaarden uit
3. Luitenant Anita Kamperman, één van de organisatoren, luistert met aandacht
4. Een meelevende zaal
5. Luitenant-kolonel Ine Voorham, tegenwoordig onder meer actief in Apeldoorn
6. Alex van Zoeren, hier als organisator, tevens de coördinator van het Leger voor de campagne Kerkproeverij