Protestantse verkenningen

De tijd dat ver- tegenwoor-  digers van kerken volstrekt aan elkaar voorbij leefden, is verleden tijd. Dat mag je wel zeggen in deze tijd, waarin eigenlijk niemand meer kiest voor een geïsoleerde positie. Zo is het aantal contacten tussen de Raad van Kerken en vertegenwoordigers van protestantse orthodoxe denominaties de laatste jaren sterk toegenomen. Vrijdag 27 januari troffen ze elkaar opnieuw tijdens een ontmoeting in Amersfoort. Deputaten (deskundigen) speciaal verantwoordelijk met oecumene spraken met voorzitter en secretaris van de Raad van Kerken.

Wie als neutrale waarnemer een dergelijke ontmoeting bijwoont, zal ongetwijfeld vaststellen dat de sfeer vriendelijk is en de toon hartelijk. Na anderhalf uur gesprek kon Dirk Gudde dan ook concluderen dat het wellicht mogelijk is om elkaar komende tijd nog eens te ontmoeten in een wat breder verband voor een gemeenschappelijke bezinning op bijvoorbeeld ‘de katholiciteit van de kerk en het protestantisme’. Zo’n bespreking zou kunnen dienen om ook in bredere kring vertrouwdheid met elkaar te ontwikkelen, achterhaalde beelden te doen verdampen en een gezamenlijke focus te ontwikkelen naar de toekomst.

Tijdens het overleg konden de deelnemers vaststellen dat er steeds meer deelnemers vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt meedoen met activiteiten die zijn uitgezet door de Raad van Kerken. Of het nu gaat om armoedeonderzoek, om kerkproeverij of een veilige kerk; eigenlijk zijn deze kerken er op de één of andere manier altijd bij. Ongeveer de helft van de kerken van bijvoorbeeld de NGK doet ook mee in plaatselijke raden van kerken. En dus wordt het hartelijke contact op landelijk niveau in toenemende mate gedekt door samenwerking en afstemming op concrete thema’s en op plaatselijk vlak.

Afgesproken is, dat de Raad en de deputaatschappen / secretariaten nog meer contact zullen zoeken, zeker waar het gaat om persoonlijke afstemmingen en deelnames van mensen uit de kerken, die ook wel bekend staan als de drie G-kerken. Men hoopt elkaar in klein verband weer te spreken over ongeveer een jaar.

De volgende personen waren aanwezig:
Uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: ds. Henk Messelink en ds. Aad van Zuijlekom (tweede foto, v.l.n.r.)
Uit de Nederlands Gereformeerde Kerken: ds. Kor Muller en ds. Henk Zuidhof (derde foto, v.r.n.l.)
Uit de Christelijke Gereformeerde Kerken: ds. Dick van der Zwaag en natuurkundige Bertus Pals (laatste foto, v.l.n.r.)
Uit de Raad van Kerken: drs. Dirk Gudde en ds. Klaas van der Kamp