Kinderen denken katholiek

Kinderen denken katholiek in termen van ‘en-en’. Volwassenen denken meer protestants in termen van ‘of-of’. Zo vat Hendro Munsterman een discussie op de radio samen. Het is één van de honderden ontwikkelingen die hij op social media volgt. Hendro Munsterman houdt dit jaar de oecumenelezing in de Geertekerk in Utrecht op vrijdag 13 januari vanaf 15.00 uur. En om de mensen die de social media niet volgen een idee te geven van de breedte van de onderwerpen, die hij covert hieronder een selectie.

Eerst dat bericht dus waarin hij het verschil benoemt bij kinderen tussen katholiek denken en protestants denken. Hij gaat daarbij in op een speciale radio-uitzending waarin kinderen hun kijk op een andere wereld naar buiten mogen brengen. Het programma is speciaal gewijd aan kinderen. Er zijn ook twee volwassenen, die vanwege een ambassadeurschap voor respectievelijk de stichting Missing Chapter Foundation (prinses Laurentien) en de Kindercorrespondent (Tako Rietveld) ook in het programma zijn. Zij pleiten voor het meer serieus nemen van de meningen van kinderen. 

Geweldloos

Een ander recent thema: Paus stuurt katholiek denken over oorlog en vrede richting geweldloosheid. Munsterman legt uit dat de paus oproept tot actieve geweldloosheid. De kerk noemt deze keus van de paus niet een verandering van koers, maar een ‘accentverschil’ met de lijn van de vorige paus. De paus bracht een acht pagina’s tellend document naar buiten in verband met wereldvredesdag (1 januari 2017). Meer dan zijn Poolse voorganger pleit hij daarin voor geweldloosheid. Johannes Paulus II wist van de militaire interventies die waren gepleegd om zijn land te bevrijden en hij kende de wapenwedloop die daarop volgde. Hij was terughoudend. Maar paus Franciscus, zo legt Munsterman uit, is geen Europeaan. Munsterman: Voor Franciscus is geweldloosheid niet slechts ‘een realistische politieke methode die reden tot hoop geeft’, en die gewelddadige conflicten kan beëindigen, maar ook een levensstijl voor christenen.

Slimme moslima’s 

Munsterman heeft een brede oriëntatie en volgt ook de ontwikkelingen bij onder meer moslims. Hij geeft door: In moslimlanden lopen vrouwen qua opleiding snel in op mannen. In enkele Arabische landen zijn ze de mannen al voorbijgestreefd. Dat meldt het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Research, dat eerder in december onderzoeksresultaten openbaar maakte over het verband tussen godsdienst en onderwijs in 151 landen. Jarenlang was er wereldwijd een groot verschil tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke moslims dat onderwijs volgt. Maar moslima’s dichten de onderwijskloof nu.

Palestijnse bisschop

Een bericht dat op nieuwjaarsdag de uitgesproken, maar omstreden pro-Palestijnse bisschop Hilarion Capucci (94 jaar) is overleden. De Grieks-Katholieke bisschop leefde in ballingschap in het Vaticaan. Hij gold als patriarch van Jeruzalem als een uitgesproken voorstander van de Palestijnse zaak. Zo zat hij wegens wapensmokkel voor de PLO vier jaar in een Israëlische cel. Op voorspraak van Johannes Paulus II kwam hij vrij.

Commentaar 

Munsterman schroomt zich bij zijn activiteiten op sociale media niet om zelf ook richtingen aan te geven. Zo reageert hij op het hoofdartikel in het Katholiek Nieuwsblad rond de jaarwisseling. De hoofdredacteur gaat in op de koers in de Rooms-Katholieke Kerk en schrijft onder meer: ‘We zien onder de dekmantel van ‘barmhartigheid’ thans in de Kerk een klimaat van autoritaire onverdraagzaamheid, afrekeningen en zuiveringen ontstaan. Bedenk dat het Vaticaan vier oude kardinalen intimideert om geen enkele andere reden dan dat zij vragen stellen. Waarom die niet simpelweg beantwoorden?’ Munsterman geeft als commentaar: ‘Een nieuwjaarscommentaar van KN-hoofdredacteur Henk Rijkers met apocalyptische trekken’.

Meer dan 25.000

In totaal heeft Munsterman inmiddels zo’n 25664 tweets op twitter geplaatst. Hij volgt 3286 mensen. Met andere woorden: hij is een veelgebruiker, goed geïnformeerd en zeer actief in de actualiteit. Hij geeft zijn profiel weer met: ‘Catholic theologian and (freelance) journalist. Writing for Nederlands Dagblad and other international media. Tilburg School of Theology. Living in France.

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft hem gevraagd de oecumenelezing te houden, omdat men als thema in 2017, het jaar van de herdenkingen van de Reformatie, wilde ingaan op de betekenis van de Kerkhervorming. Het leek het moderamen daarbij minder interessant om een protestant de analyse te laten plegen, de inbreng zou moeten komen van een rooms-katholieke analyticus. Hendro Munsterman met zijn rooms-katholieke achtergrond en zijn brede analytische ervaring, die hij onder meer vruchtbaar maakt voor een protestantse krant als het Nederlands Dagblad, is daarbij uitermate geschikt om de verlangde invalshoek uit te werken.

Zij die de oecumenelezing willen bijwonen, moeten zich vooraf opgeven via rvk@raadvankerken.nl. De toegang is 10 euro, inclusief deelname aan de nieuwjaarsreceptie volgend op de lezing en de vesper. Studenten hebben gratis toegang.