Tv-uitzending vanuit Gouda

De EO verzorgt een tv-uitzending in de week van gebed om eenheid onder de christenen. De camera’s staan opgesteld in de H. Josephkerk, Aalberseplein2 in Gouda, waar de plaatselijke Raad van Kerken een samenkomst organiseert. De opnames vinden plaats op zondag 15 januari, vanaf 10.30 uur gaan de deuren open. De uitzending vindt een week later plaats ’s ochtends op 22 januari via NPO2.

Vanwege de tv-registratie blijven de kinderen in de viering. De jongste kinderen kunnen terecht in de crèche of de kleuterdienst. De tv-registratie duurt minder dan een uur. In de Ontmoetingskerk en de Veste in Gouda is er die ochtend geen dienst. De deuren van de H. Josephkerk gaan om 10.30 uur open. Aangeraden wordt te parkeren op het terrein van de voormalige Willem Alexanderkazerne. De organisatie verwacht kerkgangers uiterlijk om 10.50 uur. Na de tv-registratie is er ontmoeting bij koffie, thee en limonade in de Antoniuszaal.

Elk jaar wordt in januari de gebedsweek voor de eenheid gehouden. Voor 2017 droegen Duitse Kerken bij met het thema Verzoening. Het is tragisch dat de vernieuwingsbeweging die Luther 500 jaar geleden inzette de kerk toch heeft doen scheuren. In oecumenische vieringen die in het hele land plaatsvinden in meer dan 200 kerken, de meeste op zondag 15 januari 2017 en andere op zondag 22 januari, volgen we stap voor stap Paulus’ woorden over de liefde die christenen ook vandaag drijft. We breken letterlijk de muur af, die christenen van elkaar scheidt en willen vervolgens samen bidden onze verdeeldheid te overstijgen en geloofsgemeenschappen en kerken plaatselijk en wereldwijd, bijeen te brengen.

Voorgangers in Gouda zijn: ds. Kim Magnée-de Berg, ds. Klaas van der Kamp, ds. Leonie Bos en pastor Paul Schuurmans. Muzikale medewerking verzorgen 2U o.l.v. Tonio van Pijpen en Amsterdam Staff Songsters het landelijk koor van het Leger des Heils o.l.v. Roel van Kesteren.

De foto’s zijn van de tv-opnamen die in 2016 plaats hebben gevonden in Maassluis.