E-flits, januari 2017

U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie. We wensen u Gods zegen toe voor 2017. Dat we samen met een open blik elkaar tegemoet mogen treden.

Geweldloos
Niet het meegaan in allerlei praktische compromissen, maar duidelijk profetisch spreken vanuit het verlangen naar een geweldloze benadering van conflicten. De Raad van Kerken koos voor een duidelijke beleidsmatige benadering tijdens de laatste vergadering toen het ging over vrede, een kernthema in de pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Dat het ons spreken als kerken in 2017 moge bezielen.

Nieuwjaarsreceptie
Gert Landman en Willem Blonk geven leiding aan de vesper op 13 januari bij de nieuwjaarsreceptie van de Raad in de Geertekerk in Utrecht. Hendro Munsterman, rooms-katholiek theoloog, houdt een inleiding over de Reformatie. Opgeven: rvk@raadvankerken.nl Toegang € 10,00, te voldoen bij de ingang van de kerk.

Week van gebed
De Duitse kerken hebben een speciaal lied gemaakt bij de teksten die centraal staan in de Week van gebed voor de eenheid, klik hier. De landelijke opening vindt plaats vanuit de Josephkerk in Gouda op 15 januari. Vanaf 10.30 uur staan de deuren open. Medewerking van onder meer ds. Kim Magnée-de Berg, ds. Leonie Bos, pastor Paul Schuurmans en ds. Klaas van der Kamp.

Nieuwsbrief Kerkproeverij
EO en KRO begeleiden de campagne ‘Kerkproeverij’ waaraan plaatselijke kerken kunnen meedoen. De voorbereidingen moeten nu worden opgestart, klik hier. De feitelijke invitatie zaterdag / zondag is op 9 en 10 september 2017. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij het bureau van de Raad voor een gratis abonnement op een digitale nieuwsbrief, die vanaf heden maandelijks verschijnt tot 1 oktober 2017.

Verkiezingen
Teun-Jan Tabak, journalistiek ambassadeur van de Raad, heeft de diverse verkiezingsprogramma’s van politieke partijen gelezen op het thema ‘religie’, klik hier. Eén van de vragen die je blijft houden als je het artikel leest is: welke doelen voor langere termijn stellen de politieke partijen? Op 14 februari houdt de Raad er een discussieavond over met kandidaat-leden voor de Tweede Kamer. Meepraten? Klik hier.

Europa
Jurjen Zeilstra heeft een notitie voorbereid over de visie op Europa en de aanstaande verkiezingen. Het is de bedoeling dat de tekst binnenkort naar buiten komt. Op 23 januari vanaf 13.00 uur zal Herman van Rompuy in Utrecht ook spreken over het belang van Europa, voor de interreligieuze groep In Vrijheid Verbonden, waaraan de Raad meedoet.

Levenseinde
Theo Boer (protestant), Nienke Nieuwenhuizen (oud-katholiek) en George Brink (rooms-katholiek) gaan op 15 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur in gesprek in de Bergkerk in Amersfoort met deskundigen en belangstellenden over de laatste levensfase en de vraag wat ‘voltooid leven’ impliceert. Het gesprek helpt de kerken om toe te werken naar een verdere publieke verkenning. Meepraten? Klik hier.

Eucharistie
Peter-Ben Smit, Maarten Wisse en Remco Robinson hebben een vragenlijst gemaakt waarmee je de beleving van eucharistie en avondmaal kunt monitoren. Ze delen de conclusies met mensen uit de kerken . Als u er bij wilt zijn op 24 maart van 13.30 tot 16.00 uur bij de Raad van Kerken in Amersfoort kunt u zich via deze link opgeven.

Church
Wat bedoel je precies als je de kerk sacramentele waarde toekent? Dat is één van de vragen waar de kerken zich landelijk verder over willen bezinnen aan de hand van het rapport The Church. De Raad heeft dat in de laatste vergadering besloten. Een bezinning op de kerk sluit aan bij internationale discussies en kan mensen in Nederland helpen om de waarde van de kerk goed onder woorden te brengen. De Raad van Kerken stuurt de Wereldraad een schrijven over de verdere aanpak in Nederland.

Arbeid en zorg
Trinus Hoekstra heeft als hoofdredacteur materiaal bij elkaar gebracht voor de invulling van biddag voor gewas en arbeid, dag van de arbeid en dankdag. De teksten lenen zich ook voor persoonlijke reflectie en voor gezamenlijk gesprek. Er is aansluitend toerustend materiaal te vinden op de website. Het materiaal is beschikbaar circa 1 februari.
________________________________________
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Zij die een nieuw mailadres willen laten opvoeren of de flits willen opzeggen, kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl. Dit is jaargang 10, nr. 1 (januari) van de e-flits.
Zij die het werk van de Raad van Kerken financieel willen steunen, kunnen een gift of een collecte-opbrengst overmaken op NL09 INGB 0000 5598 39 van de stichting Vrienden van de Raad van Kerken in Nederland.