Voorbij waan van de dag

De campagnes voor de verkiezingen mogen meer gaan over de normen en waarden die politieke partijen hanteren voor een wat langere termijn dan vier jaar. Daarom organiseert de Raad van Kerken een verkiezingsdebat over dit thema waarbij kandidaten voor de tweede kamer worden bevraagd op hun visie.

Wie het debat wil bijwonen is welkom op dinsdag 14 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur bij brasserie Dudok, Hofweg 1a in Den Haag. Gelet op de ruimte is het wel nodig je vooraf aan te melden via rvk@raadvankerken.nl

Interviewer prof. dr. Fred van Iersel en sidekick drs. Hillie van de Streek van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken bevragen kandidaat-kamerleden op hun visie op normen en waarden in de politiek. Het gaat dan met name om vragen die een lange termijn visie veronderstellen.

Er is gekozen voor drie centrale thema’s: armoede, vrede en integratie. De thema’s worden steeds ingeleid met een kort filmpje, daarna zal iemand vanuit de kerken in enkele minuten uitleggen hoe de kerken naar zo’n thema kijken. Vervolgens is het woord aan de politici.

Foto’s:
1. Het lijkt nog redelijk rustig met verkiezingsborden (de foto is van een vorige verkiezing), maar na nieuwjaar zal de koorts wel toenemen. 
2. Fred van Iersel is de presentator / interviewer vanuit de beraadgroep Samenlevingsvragen van de Raad van Kerken (hij is ook voorzitter van de beraadgroep).