Raden veranderen focus

Hoe vitaal is het plaatselijke en regionale kader van raden van kerken? Hoeveel doorstroming naar nieuwe bestuursleden is er? In hoeverre sluiten de werkzaamheden aan bij plaatselijke ontwikkelingen? Deze vragen kwamen vrijdag 9 december uitvoerig aan de orde tijdens een jaarlijkse ontmoeting van provinciale raden in Amersfoort.

In Noord-Holland werkt men aan een verandering. De oude structuur van een provinciale raad met bestuursleden vanuit elk der kerken wordt mogelijk omgekit naar een werkgroep, waarin betrokken mensen uit plaatselijke raden het voortouw nemen om elkaar een enkele keer te ontmoeten als plaatselijke raden en om te verkennen of het idee van een werkbezoek een zinvolle formule kan zijn om niet alleen de leden van de plaatselijke raden, maar ook de pastores met elkaar in contact te brengen. Die structuur is eerder geoefend in de regio Utrecht. De provincie Noord-Holland heeft een soortgelijk werkbezoek gepland op 17 maart naar Schiphol.

De provinciale raden wisselden verder ervaringen uit van activiteiten die in het achterliggende jaar hebben plaatsgevonden en die op stapel staan voor komend jaar. In Groningen werkt men aan een pelgrimage langs diverse plaatsen waar aardbevingen plaatsvinden. In Brabant heeft men ervaring opgedaan met het nieuwe stiltecentrum bij luchthaven Eindhoven. In Zuid-Holland vond afgelopen jaar een beraadmiddag plaats in de Pauluskerk, waarbij men de spade van de bezinning iets dieper stak dan alleen het recyclen van de uitgave ‘mantelzorg’ van de landelijke Raad; het ging er over het mensbeeld dat aan de zorg ten grondslag ligt.

De Katholieke Vereniging voor Oecumene was ook aanwezig en vertelde over de komende activiteiten in het kader van de herdenking van de Reformatie. Een belangrijk moment zal de bijeenkomst zijn op 18 maart in Nieuw-Kuijk met het thema ‘Gaandeweg één’ waarvoor Geert van Dartel de bezoekers hartelijk uitnodigde (zie verder de website ‘www.oecumene.nl van KVO).

De landelijke Raad van Kerken presenteerde diverse ontwikkelingen, zoals die voor komend jaar 2017 op de rol staan. Het gesprek ging onder meer over kerkproeverij, over de aanstaande verkiezingen en over de kerkennacht. Discussie was er over de collecte, waartoe de landelijke Raad plaatselijke raden oproept. Plaatselijke kerken ervaren toch al zo’n druk op het collecterooster, verwoordde één van de afgevaardigden, zodat je jezelf de vraag moet stellen of je daar nog een extra verzoek aan moet willen toevoegen. Vanuit de landelijke Raad werd aangegeven dat de financiële situatie geen andere keuze laat.

Foto’s: impressies van de bijeenkomst