Medeleven met Koptische Kerk

De Raad van Kerken heeft in een brief aan de Koptisch-Orthodoxe Kerk medeleven betuigt met de Koptische gemeenschap. ‘Met zorg en ontgoocheling hebben we kennisgenomen van het bericht, dat er op zondagochtend 11 december 2016 een bomaanslag plaatsvond op christelijke broeders en zusters in de Marcus Kathedraal in Caïro’.

De kerken drukken hun condoleance uit met de woorden: ‘Het is onbegrijpelijk dat mensen elkaar naar het leven staan en dat zelfs de sacrale ruimten van een kathedraal, zo dicht bij het kantoor en residentie van uw geestelijke leider paus Tawadros II, onveilig zijn. De aanslag, zo begrepen we, vond plaats tijdens de heilige communie. Het moment waarop we de verbondenheid met Christus intiem beleven is daarmee voor anderen een moment om een aanslag te plegen. Verschrikkelijk’.

De Koptisch-Orthodoxe Kerk is lid van de Raad van Kerken. Vader Yousab Thabet is afgevaardigde. Afgelopen zomer nog bezocht de paus van de kerk Stadskanaal in Groningen tijdens een jeugdontmoeting; daarbij heeft hij enkele leden van de Nederlandse Raad van Kerken gesproken. 

De brief sluit af met een gebed:

Here God,
hoe verschrikkelijk zijn de berichten,
die ons bereiken van onze broeders en zusters in Caïro.
Dat mensen hun leven niet veilig zijn.
Dat zelfs de kerk geen heilige plek lijkt te wezen
voor hen die kwaad in de zin hebben.

Here, we belijden,
dat u alleen God bent.
We geloven dat u het wapentuig kunt breken.
Dat u onze broeders en zusters in Egypte veiligheid kunt bieden.
We vragen u dat.

Wees bij hen van wie geliefden zijn weggevallen.
Geef hen troost
en laat de barmhartigheid van het evangelie
hen de kracht geven om te dragen,
geef uitzicht in de nood.

Dat advent mag betekenen,
dat heil en vrede aanstaande zijn.

In Christus onze Heer,

Amen.

Foto: internet