Gesprek laatste levensfase

De Raad van Kerken nodigt mensen uit voor een bezinning op de laatste levensfase. Daarvoor heeft de Raad een bijeenkomst belegd met professionals en andere geïnteresseerden op woensdag 15 februari 2017 van 16.00 uur tot 18.00 uur in de Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort.

Om het gesprek op gang te brengen zullen ethicus prof. dr. Theo Boer en voorzitter van Verenso en specialist ouderengeneeskunde drs. Nienke Nieuwenhuizen, en diaken drs. George Brink, psycholoog en theoloog, en werkzaam in het parochiepastoraat in het bisdom Rotterdam en als geestelijk verzorger in een verpleeghuis, een toelichting geven bij de actuele ontwikkelingen. We willen daarna met de bezoekers in gesprek over de laatste levensfase, in het licht van de politieke discussies over het rapport ‘Voltooid Leven’.

In de week van de euthanasie wil de Raad van Kerken een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. Niet vanuit het dogma, maar vanuit de waarden van de kerk en het goede gesprek. We zien het niet zozeer als onze taak om een algemene stelling te betrekken, maar vinden het zinvol om het gesprek indringend te voeren hoe we als samenleving met de laatste levensfase omgaan, waarbij het feitelijke levenseinde een onderdeel is van een breder gesprek. De vraagstukken rond het zelfgekozen levenseinde zijn breder dan de enkelvoudige boodschap die nu vaak klinkt.

Iedereen die wil meepraten over de ontwikkelingen kan zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl.