Oecumene geschenk Geest

‘De oecumene van nu is ons geschonken door Gods Geest’. Mgr. Gerard de Korte mocht woensdag 7 december het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boek ‘Kerk van de toekomst’, wat de oecumenische gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk heeft samengesteld. Hij benutte het moment door uit te leggen hoe uniek de oecumenische toenadering is van deze tijd.

De Korte begon met het benoemen van het moslimgeweld. In feite is er sprake van een islamitische burgeroorlog, zo zei hij, als je ziet dat de meeste slachtoffers moslim zijn. Iets soortgelijks hebben de christenen ook meegemaakt, dat men elkaar naar het leven stond. Het is eigenlijk nog maar van de laatste honderd jaar, dat daarin verandering is gekomen. ‘We beseffen dat we veel meer gemeen hebben met elkaar dan dat we van elkaar verschillen’.

De Korte legde een lijn, die begint bij de God van Israël en die loopt via de persoon van Jezus Christus en die uitmondt in de drie-enige God. ‘Dat zijn noties die de kern van het wereldchristendom zijn’. De Bossche bisschop pleitte voor een wezenlijke bezinning. ‘Ik ben nooit van de tutti-frutti-oecumene geweest’, zo zei hij. We hebben de laatste jaren verschrikkelijk veel bereikt met de institutionele oecumene en de oecumenische gemeenschap De Hooge Berkt is een voorbeeld dat er ook praktisch veel mogelijk is.

Jan Peters (voorzitter van de Raad van Bestuur Hooge Berkt Gemeenschap) had als eerste het boek gelezen, dat werd gepresenteerd. Hij ging niet in op afzonderlijke bijdragen, maar probeerde enkele indrukken weer te geven die persoonlijk bij hem waren blijven hangen. Hij vergeleek het met de verkiezing van Donald Trump. En hij stelde de vraag: Hoe kan zo iemand als Trump zoveel mensen aanspreken? Als eerste antwoord noemde hij het vermogen beelden te gebruiken. Trump heeft het over ‘een muur’ en over ‘een aanklager’ tegen Hillary Clinton. Het zijn concrete beelden, waarin mensen zich herkennen. Zo zoekt de kerk naar pakkende beelden die mensen heden ten dage een gids kunnen zijn. 

Een tweede kracht van Trump is zijn gerichtheid op gewone mensen. Hij weet op de een of andere manier met zijn taal de gewone werker uit de automobielindustrie aan te spreken. En het evangelie is daarin niet anders. Jezus verzet zich tegen het establishment. En de vraag is dan ook of de kerk diezelfde kritische houding weet aan te nemen.

De bundel ‘Kerk van de toekomst’ is uitgegeven door uitgeverij Sjibbolet en bevat onder meer bijdragen van Leo Koffeman (‘Kwetsbare gestalten’), Henk Witte (‘Kerk als netwerk van gastvrije gemeenschappen’) en Manuela Kalsky (‘Een kerk die religieuze pelgrims omarmt’).

Foto: 
1. Erik Borgman, rechts schreef ook een bijdrage voor de bundel: ‘Modern religieus leven: heilige onrust, alsof God zou bestaan’; links Sjoerd Mulder die al vele boeken recenseerde voor een van de landelijke dagbladen 
2. Joris Vercamman, links schreef: ‘De kerkgrenzen voorbij, of: waartoe zijn wij op aarde?
3. Zaalimpressie