Nieuwe veldsecretaris Leger

Majoor Richard de Vree is afgelopen maand begonnen als nieuwe veldsecretaris van het Leger des Heils. De veldsecretaris is de interne benaming van wat je de operationele directeur zou kunnen noemen van het kerkgenootschap. In het blad ‘Intercom’, het blad voor medewerkers en vrienden, komt hij aan het woord.

Richard de Vree gaat in op de manier waarop het kerkgenootschap mensen aanspreekt en nieuwe aanwas krijgt van leden. ‘Veel kerken hebben het volgende systeem: believe – behave – belong. Je komt tot geloof, je gedraagt je daarnaar, en dan hoor je erbij. Bij ons heeft dat een andere volgorde: belong – believe – behave. Je bent hoe dan ook welkom, dan mag je God ontmoeten, en van daaruit leer je gezonde keuzes te maken. Zo’n kerk creëer je niet door mensen te overladen met activiteiten. Het moet echt om de ontmoeting gaan. Dan voelen nieuwe mensen zich thuis. Wat er in de korpsdienst op zondag gebeurt, hoor je ook doordeweeks terug te vinden in het korps. Dat moet niet gescheiden zijn. Want wat helpt het als je doordeweeks iemand in het korps hebt gesproken, maar die zit op zondag niet in de dienst als je daar uiteindelijk eens gaat kijken?’

Over zijn visie voor het kerkgenootschap zegt hij onder meer: ‘We blijven een doe-organisatie, maar laten we niet vergeten waar onze wortels liggen. Persoonlijke geestelijke groei is essentieel. We zijn doeners, veel korpsleden zijn het niet gewend om over hun geestelijk leven te praten. Ik denk dat het meer effect heeft om in bestaande activiteiten een sterker geestelijk accent te leggen, dan om nieuwe geestelijke activiteiten op te starten. Dat je bijvoorbeeld bij de muziekrepetitie in het korps de eerste twintig minuten een Bijbeltekst bestudeert met elkaar en erover in gesprek gaat. Vrijwilligers van de kledingwinkel kunnen tijdens hun eerste kop koffie, voordat de winkel opengaat, samen bidden voor die middag. Ik geloof niet zo in nieuwe losse geestelijke activiteiten. Je moet inhaken op wat bij het Leger hoort’.

Natuurlijk vertelt hij ook over zijn eigen achtergrond. Hij is als kind al vertrouwd geraakt met het Leger des Heils. Hij voelde zich al jong geroepen. En is korpsofficier geweest in Drachten, Hengelo en Hilversum.