Frictie Wereldraad met Israel

Het botert niet echt tussen de Wereldraad en Israël. Nadat eerder een ecologische delegatie van de Wereldraad hinder ondervond bij aankomst op luchthaven Ben Goerion is het nu in december opnieuw raak. Prof. dr. Isabel Apawo Phiri, assistent van de algemeen secretaris, was naar het land gekomen om met kerkelijke leiders te spreken in het kader van het EAPPI-programma (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel), waarvan sinds enige maanden de Nederlander Owe Boersma de leiding heeft.

Israël hanteert een kritische lijn naar diverse NGO’s, waarvan de indruk bestaat dat ze Israëlische belangen schaden. Ook de Wereldraad wordt daartoe in toenemende mate gerekend, zo lijkt. Olav Fykse Tveit benadrukt dat men het antagonisme van Israël betreurt, omdat de Wereldraad juist de vrede en de gerechtigheid wil dienen voor zowel Palestijnen als Israëli’s. Zoals bekend zijn er diverse kerken met een Palestijnse achtergrond aangesloten bij de Wereldraad van Kerken. 

Foto: Isabel Apawo Phiri in gesprek met Olav Fykse Tveit