Tweets van Munsterman

‘Opvallende steunbetuiging van Patriarch Bartolomeus I van Constantinopel voor Amoris Laetitia van paus Franciscus’. ‘De @PKNnl (Protestantse Kerk in Nederland) krijgt een ‘monastiek functionaris’ voor de nieuwe monastieke plekken’. ‘Vereniging opgericht van vrouwen die in het Vaticaan werken’. ‘Geniaal! Anglicaanse kathedraal in Quebec (Canada) installeert een vaste zetel voor rooms-katholieke bisschop van de stad’. ‘Trump tweette over de paus: De paus is een heel bescheiden mens – net als ik’. ‘Paus tegen uitgetreden priesters: De kerk kan het zich niet veroorloven iemand uit te sluiten; iedereen is nodig’.

Enkele tweets die volgers van Hendro Munsterman al eerder onder ogen kregen. Waarschijnlijk is er niet eerder een spreker geweest bij de oecumenelezing die zo goed de actualiteit in de kerken volgde als Hendro Munsterman. Hij ontving voor zijn activiteit eerder de prijs ‘katholiek van het jaar’ van de website katholiek.nl. Het getal van 25000 tweets verraadt zijn betrokkenheid.

De oecumenelezing wordt jaarlijks gehouden en haakt in op trends, tegelijk is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de nieuwjaarsreceptie. Eerder werd de oecumenelezing verzorgd door mensen als Christa Anbeek, Peter Schmidt en Olav Fykse Tveit.

Het jaar 2017 staat bol van de herdenkingen rond 500 jaar Reformatie. In allerlei toonaarden benoemen protestanten de oogst van de kerkvernieuwing die mensen als Luther, Calvijn, Bullinger en Menno Simons hebben ingezet. De oecumenelezing kiest een andere invalshoek en laat een rooms-katholiek theoloog aan het woord. Wat ziet Hendro Munsterman als wezenlijk voor Luther en minstens zo belangrijk, wat kan van daaruit de bijdrage zijn aan de oecumene? Als trendwatcher voor het Nederlands Dagblad is hij uitstekend in staat theologie en actualiteit met elkaar te verbinden.

Wilt u er bij zijn op vrijdag 13 januari vanaf 15.00 uur? U kunt zich opgeven via rvk@raadvankerken.nl. De entree van tien euro kunt u bij de zaal voldoen. De eerste vijftig aanmeldingen zijn al geregistreerd.