Luiden van klokken

Er wordt op internet campagne gevoerd om kerken hun klokken te laten luiden uit solidariteit met de bevolking in Aleppo. Enkele tientallen verzoeken zijn gericht aan de Raad van Kerken om een soort algemeen appel te doen uitgaan, een oproep aan locale kerken om het gebeier op te starten. Wellicht is het goed enige uitleg te geven.

De leden van de Raad van Kerken hebben al weer enige tijd geleden besloten om in de regel niet mee te doen met oproepen om klokken te luiden. Hoewel het in bijna alle gevallen om sympathieke doelen gaat, is het middel minder geschikt als actiemiddel, zo was toen de analyse.

De Raad van Kerken krijgt met enige regelmaat (enkele keren per jaar) verzoeken om een oproep te plaatsen de klokken te luiden. De laatste keer dat men er in mee is gegaan, althans informatie over de actie doorgaf, was toen de klimaattop in Kopenhagen werd georganiseerd en klokgelui de eisen van de milieugroepen kracht moest bijzetten. Ook toen al waren er kritische vragen bij de methodiek, omdat de kerken volgens sommigen het bezit van klokken misbruiken en inzetten als middel waar hun persoonlijke inzet ook anders vorm zou kunnen krijgen. 

Nadien zijn er verschillende andere brieven en verzoeken geweest die pleiten om in hun geval een uitzondering te maken en de urgentie van een probleem te onderstrepen met klokgelui. Een actie voor groen, een actie tegen bewapening, een actie ter ondersteuning van de Arameense gemeenschap, een actie tegen Brexit. Dezer dagen is er een verzoek om de klokken te luiden uit solidariteit met de mensen in Aleppo. De Wereldraad van Kerken steunt het initiatief. De Raad van Kerken zal geen oproep doen om de klokken te luiden. Wel vindt de Raad dat de situatie van de bevolking in Aleppo en in heel Syrië en Irak veel aandacht verdient. Dat is al naar voren gekomen in de actie ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’.

De Raad van Kerken adviseert in het algemeen om kerkklokken niet als actiemiddel in te zetten. Mochten (lokale) kerken daarin een andere afweging maken, dan moeten zij rekening houden met het feit dat de meeste gemeentelijke verordeningen vragen dat er vooraf toestemming wordt gevraagd aan de gemeentelijke overheid. Als er toch geluid wordt, is van belang dat de gemeenschap die het gebeier zal horen vooraf gecommuniceerd heeft gekregen wat de betekenis ervan is.