Interkerkelijk avondmaal

Zeven gereformeerde kerken in Enschede bekronen hun onderlinge samenwerking op zondagmorgen 30 oktober met een avondmaalsviering. In alle kerkgebouwen wordt het heilig avondmaal gevierd en mensen van de diverse kerken kunnen kiezen waar ze het sacrament willen ontvangen. ‘Alle avondmaalstafels staan open’, zeggen de kerkenraden in een flyer die in de stad is verspreid.

Het zijn drie reformatorische kerken die samenwerken in de groep zeven. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt doet mee met vier kerkgebouwen, de Nederlands Gereformeerde Kerken heeft één kerk in de oude textielstad en de Christelijke Gereformeerde Kerken komen op twee locaties samen in Enschede. De drie kerken trekken veel samen op. Toen enkele jaren geleden het gesprek met de Raad van Kerken in Nederland werd opgestart gaven vertegenwoordigers van de verantwoordelijke deputaten (deskundigen) en commissies aan, dat ze ook graag als drie kerken één route volgen van afstemming met de landelijke Raad. Gesprekken over hoe je dat precies uitwerkt, zijn gaande. 

De samenwerking in Enschede verloopt dermate constructief, dat er geen beletselen zijn om samen het heilige avondmaal te vieren. Voorafgaand aan de viering op zondag hebben de kerken een ‘kerkenpad’ georganiseerd op de zaterdag. Tussen 11.00 en 16.00 uur zijn alle zeven kerken open en zijn er bijzondere activiteiten voor jong en oud. Er is van alles te doen in de kerken. Men kan naar orgelspel luisteren, een rondleiding volgen, darten, oud-Hollandse spelen doen of zich verwonderen over ‘beeldende stenen’. ‘Een mooie gelegenheid om op een ontspannen manier elkaar beter te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan’, schrijven de organisatoren. In drie kerken is er tussen de middag gelegenheid om te lunchen. Gezamenlijk. 

Afbeelding van een raam uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Enschede-Noord. Het laat de basiselementen zien van brood en wijn: korenaren en een druiventros met blad van een wijnrank erachter. Men schrijft er onder meer op de website over: ‘Dit zijn in de bijbel de ingrediënten voor de basisbehoeften van de mens: brood en wijn. Destijds was wijn dus geen luxe, maar dagelijkse drank. De diakenen zijn ervoor om onder anderen de armen van het nodige te voorzien. Ook zorgen de diakenen voor de bediening aan de Avondmaalstafel. Vandaar dat dit raam op zijn plaats is boven de diakenbanken. Vóór de preekstoel staat, aan de kant van de diakenen, de tafel met het Avondmaalsstel’.