Kom op werkbezoek bij EO

Hoe gaat de televisie om met de spanning tussen enerzijds verkondiging en anderzijds open communicatie? Die vraag komt aan de orde bij een nieuw initiatief, waarbij pastores van plaatselijke kerken en oecumenisch vrijwilligerskader samen in gesprek gaan met professionals uit een bedrijf, het omroepbedrijf in dit geval.

Op maandag 14 november zijn predikanten, priesters en oecumenisch vrijwilligerskader welkom op een ontmoeting bij de Evangelische Omroep vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur in Hilversum. Rachel Koopman (EO), ds. René van den Beld (Raad van Kerken Baarn), anglicaan Henk Korff (Raad van Kerken stad Utrecht) en Klaas van der Kamp (Raad van Kerken Nederland).

Het belooft een gevarieerd en informatief programma te worden. EO-manager Tineke van der Velden gaat in op de vraag hoe de EO met mensen het evangelie communiceert. Wie de kranten volgt, weet hoezeer de discussie daarover weer is opgepakt, nadat de EO een royale opening heeft gegeven aan de IKON om voor de kerken radio en televisie te blijven verzorgen.

Vervolgens gaat de zaal in gesprek met programmamaker Tijs van den Brink. Hij laat enkele fragmenten zien van televisie-opnames en legt uit wat er bij die fragmenten achter de coulissen speelde en waar hij vanuit zijn vak over nadacht.

Na een rondleiding door de studio’s gaan de bezoekers in gesprek met elkaar. Ds. Aster Abrahamsen uit Tienhoven en ds. Pim Brouwer, predikant in Utrecht, stellen de vraag in hoeverre de dilemma’s van de EO herkenbaar zijn voor het werk in de kerk. Ds. Klaas van der Kamp sluit de bijeenkomst af en vertelt iets over de samenwerking van kerken op locaal en landelijk niveau.

De bijeenkomst als zodanig heeft een nieuwe insteek. De Raad van Kerken in de regio Midden-Nederland pakt het anders aan. Tot nu toe had men regionale ontmoetingen, waarbij regionale raden van kerken hun programma uitwisselden. Deze bijeenkomst is op twee manieren vernieuwend. Allereerst wordt er op gemikt om juist professionele dominees, priesters en andere pastores bij elkaar te brengen vanuit verschillende kerken, zodat zij met elkaar van gedachten wisselen. De focus verschuift daarmee van ‘oecumenische infrastructuur’ naar ‘kerkelijke infrastructuur’. Een tweede verandering betreft de agenda. Waar eerst de meer organisatorische kant van het werk centraal stond, gaat het nu om werkbezoeken in het land. Vraag is dan ook niet langer: ‘Hoe kunnen we de oecumenische organisatie verbeteren?’, maar ‘In hoeverre kunnen we ons spiegelen in datgene wat professionals in concrete sectoren aan werkervaring hebben opgedaan?’.

Hoewel de bijeenkomst vanuit Midden-Nederland wordt georganiseerd, staat inschrijving ook open voor dominees, priesters, pastores en oecumenisch vrijwilligerskader uit andere regio’s. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Wel is het nodig om zich vooraf op te geven, want de ruimte in de studio is begrensd. Opgave via rvk@raadvankerken.nl

Foto’s:

De voorbereidingscommissie bestaande uit:
1. Rachel Koopman (EO)
2. René van den Beld (Protestantse kerk)
3. Henk Korff (Anglicaanse kerk)