Ronkend en misvierend

De vredesweek komt dichterbij. Voor de landelijke Raad aanleiding om mensen uit te nodigen voor de walk of peace in Enschede. Voor talloze plaatselijke raden reden om eigen activiteiten op te zetten. Soms een vredesdienst, of vredeswake, soms een eigen walk of peace. De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft daarnaast een eigen creatieve invulling: een interkerkelijke vredesrit voor motoren. ‘Ronkend de Vredesweek in’, noemen ze het in Venster, het magazine van de kerken in Edam en Volendam. Hieronder iets meer van de aanpak bij wijze van inspiratie voor andere raden van kerken die ook weer eigen accenten leggen.

De Raad van Kerken organiseert op 17 september de motorrit al voor de vijfde keer. Een lustrum. De motorrijders beginnen ’s ochtends vroeg en rijden door Waterland, Amsterdam en het Gooi. Op de terugweg doet men de doopsgezinde Vermaning aan in Amsterdam-Noord. En via Purmerland keert men terug bij de Grote Kerk in Edam. In totaal maakt men 167 kilometer voor de vrede, exclusief de toe- en afrit naar de tocht.

Finkers

Er is meer creativiteit in Edam-Volendam. Want ook de oecumenische vredesdienst op zondag 18 september krijgt een eigen invulling. Natuurlijk is het thema ‘Vrede verbindt’, het thema dat Pax voor de vredesweek heeft aangereikt. Voorgangers trekken samen op bij de uitwerking. En een bijzondere plaats is er voor het katholieke kerkkoor Sint Caecilia. De dirigent Joep van der Oord studeert niet liedboeknummers in, die met vrede samenhangen en die ruim in de meest recent uitgebrachte bundels te vinden zijn. Het koor brengt tijdens de viering de Jorismis, geschreven door Herman Finkers. Finkers schreef de mis ter gelegenheid van zijn huwelijk in 1990. Omdat de huwelijksinzegening plaatsvond in de Joriskerk in Almelo en omdat Joris de patroonheilige is van Almelo kreeg de mis zijn betreffende naam. Zelf noemt Finkers het: de Missa in honorem sancti Georgii.

Finkers schreef begon ooit toevallig aan de mis, met een Agnus Dei. Het begon met gekriebel uit verknochtheid aan de liturgie, zo zei hij ooit. En het breidde zich uit tot een complete mis. De oorspronkelijke teksten zijn heel uit en nog van voor de middeleeuwen. Op teksten van de vaste misgezangen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei schreef Finkers zijn composities. De mis lijkt door de vele stijlcitaten op echte kerkmuziek uit alle eeuwen, maar de voortdurende kleine afwijkingen wekken een milde glimlach op – een harpriedel hier, een verwijzing naar de Carmina Burana daar, een citaat uit de Banana Boat Song van Harry Belafonte: Deo! O Deo!