Brief Marokkaanse koning

Vertegen- woordigers van de drie religies christendom, jodendom en islam sturen een brief aan de Marokkaanse koning waarin instemming wordt verwoord met de manier waarop het staatshoofd onlangs opriep tot een duidelijk geluid van menslievendheid vanuit islamitische groepen. Tijdens een vergadering van het OJCM (Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims) maandag 29 augustus in Utrecht stelden de afgevaardigden vast, dat de oproep van de Marokkaanse koning aansluit bij inzet die er in Nederland al vanaf 2008 aan de dag wordt gelegd in het gemeenschappelijk naar buiten treden van de drie godsdiensten in de Nederlandse samenleving.

De Marokkaanse koning Mohamed VI heeft opgeroepen tot een ‘gemeenschappelijk front om het fanatisme van de jihadisten tegen te werken’. Hij spoort de Marokkanen uit zijn land aan om zich op te stellen als ‘voorvechters’ van een tolerante islam, een die het doden voor het geloof afkeurt en tegengaat. Bij de aanslagen in Europa van de afgelopen maanden waren verschillende terroristen van Marokkaanse komaf betrokken. Mohammed VI deed zijn oproep mede daarom tijdens een televisietoespraak waar ook zijn broer prins Rachid en oudste zoon, kroonprins Hassan, bij aanwezig waren.

“Met het oog op de toename van het obscurantisme, het doelbewuste dom houden van mensen, dat wordt verspreid; moet iedereen, zowel de moslims, als christenen en Joden, één gemeenschappelijk front vormen om het fanatisme, de haat en het eigenbelang in alle mogelijke vormen tegen te werken”, aldus Mohamed VI. Hij richtte zich bewust tot de vijf miljoen Marokkanen die in Europa of elders in de wereld wonen. “Ik nodig hen uit om trouw te blijven aan de waarden van hun religie en hun seculiere tradities, tegenover dit fenomeen dat hen vreemd is”, aldus de monarch, die onlangs nog gratie verleende aan 468 gevangenen.

In het OJCM zijn ook moslims met een Marokkaanse achtergrond vertegenwoordigd. Zij lieten weten de oproep te zien als ondersteuning van het beleid zoals dat al jaren vorm krijgt in Nederland en ze stelden met waardering vast dat de oproep van de Marokkaanse koning de samenwerking stimuleert in andere Europese landen.

Tevens riep Mohammed VI hen op om ‘de goede reputatie te behouden waarvoor ze bekendstaan, om geduld te hebben tegenover deze moeilijke situatie, om zich te verenigen, om altijd op de eerste rij te staan tussen de verdedigers van de vrede en om harmonie en samenhorigheid te tonen in de landen waar ze verblijven’. We veroordelen met klem de moord op onschuldigen, zo luidde het. “En de moord op een priester in een kerk is een onvergeeflijke daad van waanzin,” aldus de koning, die daarmee verwees naar de moord op een priester door twee jihadisten in een kerk in de buurt van het Franse Rouen.

Boek

Tijdens het overleg van het OJCM in Utrecht liet men van moslimzijde (CMO) een boek zien wat onlangs in het Turks is verschenen, waarin Rasit Bal, lid van het OJCM, laat zien hoe moslims zich in Europa ontwikkelen. In landen, zo legde Rasit uit, waar moslims de grote meerderheid vormen, is men erg gericht op de praktijk van de godsdienst en stelt men vragen rond de manier waarop men het geloof heeft te praktiseren. In landen waar men als gast is binnengekomen en waar men een minderheid vormt, liggen de accenten anders. Daar is men meer bezig zichzelf te handhaven. De instructie treedt minder op de voorgrond en het handhaven van de eigen identiteit krijgt meer aandacht. Rasit gaf ook aan, dat hij al bezig is een Nederlandse vertaling van het boek te maken, zodat het ook voor mensen toegankelijk is die het Turks niet machtig zijn.

Gülen

Het overleg ging verder in op de situatie die in Nederland is ontstaan na de mislukte coupe in Turkije. Het is van belang dat de tegenstellingen worden overbrugd in Nederland, met name binnen de Turkse gemeenschap. Dat is ook essentieel voor de interreligieuze dialoog, omdat mensen met een Gülen-achtergrond en anderen daarin steeds beiden aanspreekpunt zijn geweest van de andere religieuze partners.

Evers

Vanuit het OJCM is er een gelukwens gegaan naar rabbijn Evers, die vanaf 1 september zijn werkplek in Amsterdam inruilt voor Düsseldorf. Raph Evers heeft een actieve rol gespeeld in het OJCM.

Foto’s:
1. Rasit Bal, auteur van een boek, waarin hij laat zien hoe moslims in Nederland en in andere Europese landen eigen accenten plaatsen, omdat ze in een nieuwe context het geloof beleven.
2. Voorkant van de publicatie van Rasit Bal, nu nog in het Turks, maar hij werkt aan een Nederlandse versie. 
3. Driss el-Boujoufi; één van de mensen die als geestelijk vader gerekend mag worden van het OJCM, zoals het al in 2008 vorm en inhoud heeft gekregen, bijna een decennium voordat de Marokkaanse koning zijn oproep deed.