Reis was als pelgrimage

Als ‘pelgrim onder de pelgrims’. Zo heeft mgr. Hans van den Hende zijn ervaringen getypeerd tijdens de katholieke wereldjongerendagen in het Poolse Krakau. Hij koos deze woorden in een gesprek met het Nederlands Dagblad. De woorden refereren direct aan het thema van de Raad van Kerken in Nederland, waarin mgr. Hans van den Hende participeert als referent voor de oecumene vanuit de bisschoppenconferentie.

Zoals bekend is het thema van de pelgrimage het leidende thema in het concept-beleidsplan van de Raad van Kerken. Als lid van het moderamen van de Raad van Kerken heeft Van den Hende daar mede inhoud aan gegeven. Zijn typering wordt dan ook gezien als parallellie naar de gezamenlijke inzet van de kerken. Met het woord pelgrim geven de kerken invulling aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de verkondiging, de invulling en uitwerking van het evangelie in de samenleving.

‘Ik vond het fijn om deelgenoot te zijn van de ervaringen van de jonge mensen uit mijn bisdom’, zegt mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, in een afrondend interview. Meer dan twee weken was hij met 187 jongeren onderweg: eerst met de bus via bezoeken in Echternach, Marburg, Eichstätt, Dachau naar de Poolse stad Kielce, en daarna het mega-evenement in Krakau zelf.

Aan de gezamenlijke reis van bisdom Breda en bisdom Rotterdam hadden zich ook een tiental jongeren uit Suriname aangesloten. Vanuit de Filipijnse parochie namen ook een tiental Filipijnse jongeren deel die op zondag aanstaande, na hun laatste eucharistieviering in de Sint Caeciliaparochie (Prinsenland), huiswaarts gaan. Vanuit Nederland participeerden vele geestelijken, naast bisschop van den Hende was onder hen ook Ad van der Helm, priester van Den Haag en lid van de beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap.

De volgende Wereldjongerendagen zullen in 2019 plaatsvinden te Panama.

Foto’s:
Boven mgr. Hans van den Hende
Midden:
Priester Ad van der Helm
Onder:
Vriendschappen uitgedrukt bij het afscheid