Nederlandse inbreng Krakau

De leiding van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is er druk mee. Diverse geestelijken zijn aanwezig op de wereldjongerendagen in Krakau en hebben er een geestelijke taak te vervullen. Vandaag (vrijdag) verzorgt mgr. Hans van den Hende, delegeerde vanuit de bisschoppenconferentie aan de Nederlandse Raad van Kerken, de catechese aan de vele duizenden Nederlandse jongeren in het Poolse Krakau. Andere geestelijken, zoals mgr. Jan Hendriks en mgr. Rob Mutsaers verzorgden eerder catechesemomenten.

De website van het bisdom Rotterdam, waar mgr. Hans van den Hende leiding aan geeft, verzorgt een uitvoerige reportage over de wereldjongerendagen. Naast de reportages zijn er veel foto’s en dat is prachtig, want het zijn niet alleen de verhalen, maar juist ook de indrukken die veel jonge mensen meenemen van dergelijke evenementen.

Mgr. Hans van den Hende kiest elke dag een foto uit, die hij als ‘foto van de dag’ van een toelichting voorziet. Hieronder een voorbeeld.

We nemen er één uit een reeks, een foto van een openluchttheater in Kielce, waar veel Nederlanders verblijven. De stad Kielce organiseerde voor de 5.000 wereldjongerendagen-jongeren, die alleen al in die plaats waren samengekomen, een speciaal concert in het openluchttheater. Kielce kan je daarbij zien als een soort tussenstop, een plek waar Nederlanders onderdak hebben gevonden. De diverse groepen en nationaliteiten komen samen in Krakau, waar ooit paus Johannes Paulus II bisschop was. Je praat dan over een menigte van honderdduizenden jongeren en geestelijken. Mgr. Hans van den Hende zegt bij de foto in Kielce (zie hiernaast) onder meer:

‘Centraal in het concert stond de taak van ieders beschermengel. Dit werd duidelijk door een lang gedicht van een Poolse auteur. Dit gedicht kwam in verschillende coupletten tussen de optredens aan de orde. Het werd voorgedragen in het Pools en in het Engels op een groot scherm getoond. Vanuit het perspectief van de beschermengel kwam zijn hulp aan de mens voorbij en zijn voortdurende zorg dat een mens niet de genade van God verliest en zijn uiteindelijke bestemming bij God mag bereiken. Meerdere liederen waren afkomstig uit het repertoire van vijftig jaar popmuziek. Het mooiste moment vond ik een lied dat door kinderen en jongeren werd gezongen. Dit lied beklemtoonde dat iedere mens geroepen is tot heiligheid en heilig kan worden. Tijdens het zingen wezen ze met een priemende vinger naar elkaar en naar zichzelf en het publiek en ze maakten met hun hand een cirkel boven hun hoofd bij wijze van aureool. Het is de barmhartigheid van God dat Hij aan ieder van ons een beschermengel heeft gegeven aan wie Hij de begeleiding van de dagelijkse levensweg heeft toevertrouwd. Voor mij bleef de boodschap, dat we zuinig moeten zijn op onze band met God en op onze bestemming die we als roeping in vrijheid mogen aanvaarden. Dit was de centrale uitnodiging van het concert aan alle aanwezigen. Er heerste een enthousiaste stemming, er werd veel meegezongen en met de lampjes van de mobieltjes gezwaaid. Ik hoop dat de boodschap, dat God ons wil behoeden en bewaren, in de harten van de jongeren weerklank vindt. Ook in moeilijke tijden die er ongetwijfeld in hun leven zijn’.

Foto’s: Bisschop Hans van den Hende is één van de Nederlandse geestelijken die actief is op de Wereldjongerendagen; de tweede foto was een ‘dagfoto’ die hij hierboven heeft toegelicht (foto’s bisdom Rotterdam).