Oecumenisch begin Deventer

De Grote of Lebuinuskerk van Deventer staat zondag in het teken van het meest verkochte boek ter wereld: de Bijbel. De Bijbelmanifestatie maakt onderdeel uit van de grootste boekenmarkt van Europa, die jaarlijks in de Hanzestad wordt gehouden.

De bijbelmanifestatie in de kerk begint zondag met een oecumenische kerkdienst om 10.00 uur, waarin ds. Ingrid de Zwart uit Deventer voorgaat. Theatermaker en theoloog Ferdinand Borger is als speciale gast uitgenodigd en het oecumenische karakter komt onder meer naar voren in de deelname van de rooms-katholieke Lebuinusparochie aan de viering. De dienst gaat over de wijsheid van Prediker.

Na de dienst en de koffie start de manifestatie Boek der Boeken met o.a. een expositie van alle bekende spreuken en gezegden uit de Bijbel die met name via de Statenvertaling hun plek hebben gevonden in onze Nederlandse taal. Alle bezoekers kunnen op bijzonder wijze hun eigen spreuken en gezegden toevoegen aan deze Wall of Wisdom. Kinderen kunnen Hebreeuwse letters schilderen en er is ‘stonerubbing’, waarbij met behulp van de gegraveerde letters in de eeuwenoude vloer een spreuk gemaakt kan worden.

Bezoekers die de kerk verlaten vinden op straat liefst 878 kramen gevuld met duizenden boeken. Ruim zes kilometer markt met deelname van boekhandelaren en antiquariaten uit heel Nederland. De markt begint om 9.30 uur. De eerste bezoekers worden overigens als om 7.00 uur verwacht.

De stad Deventer en de diverse culturele instellingen hebben het programma uitgebouwd op zaterdag en vrijdag. De avond voorafgaand aan de boekenmarkt is er een poëziefestival. Ruim dertig dichters uit Nederland en België dragen voor uit eigen werk in het decor van de middeleeuwse kloostertuinen rond theater Bouwkunde. Er worden dichters verwacht als Bart Chabot, Erik Jan Harmens & Ilja Leonard Pfeijffer, Menno Wigman en Marieke Rijneveld. Kaartverkoop: www.hettuinfeest.nl.

Op vrijdagavond 5 augustus is de Grote Deventer Taalstrijd, het grootste dictee van Deventer. Op zaterdag 6 augustus is er een talkshow over het Cruiffiaans met bekende en minder bekende artiesten en presentatoren.  

Voor verdere programma-onderdelen en details: www.deventerboekenmarkt.nl

Foto: Ingrid de Zwart (in crypte onder de Lebuïnuskerk, foto the passion)