Kerken bij Spelen

De Olympische Spelen zijn veel meer dan een sportmanifestatie. Dat was al wel duidelijk toen Rusland haar afvaardiging liet fotograferen met de hoogste geestelijke van de Russisch-Orthodoxe Kerk patriarch Kirill van Moskou. Je kan er zo je vraagtekens bij plaatsen. Maar ook positief laten de kerken in Rio van zich horen. Daarover hier iets meer. De kerken zijn met een speciale actie aanwezig tijdens de spelen rond een ‘toorts van waardigheid’.

Ze zetten de toon voor de inzet donderdag voorafgaand aan de Spelen. Vertegenwoordigers van 25 geloofsgroepen en 30 non-gouvernementele organisaties hielden toen een manifestatie in Rio de Janeiro aan de vooravond van de officiële opening van de Olympische Spelen om op te komen voor menselijke waardigheid en mensenrechten. Het zijn juist die thema’s die ook steeds bij de vergaderingen van het Centraal Comité en de Assemblee van de Wereldraad centraal staan. 

‘We zijn bij elkaar gekomen om de belangen van migranten, vluchtelingen, oorspronkelijke bewoners en vertegenwoordigers van minderheden zichtbaar te maken, die lijden onder vormen van discriminatie en racisme. Hun verlangens naar gerechtigheid moeten erkend worden in het verlengde van de Olympische waarden die men deze dagen zo luid verkondigd in Rio’, aldus Rafael Soares de Oliveira, uitvoerend directeur van Koinonia / Act Alliance (waarin onder meer Kerkinactie in participeert) die de bijeenkomst lokaal coördineerde.

De goedbezochte ‘Wake van Waardigheid’ werd gehouden op het Cinelandia plein in het centrum. De ontmoeting begon met een samenkomst in de ‘Tent van Waardigheid’ waar tentoonstellingen worden gehouden, workshops georganiseerd en discussies worden gehouden over klimaatverandering, raciale en gender gerechtigheid en rechten van inheemse volken.

Het concept van de wake is ontwikkeld door een internationale groep van mensen van de Wereldraad van Kerken en andere internationale organisaties. Men maakt met een knipoog naar de Olympische vlam gebruik van een ‘toorts van waardigheid’. Said Rudelmar Bueno de Faria, vertegenwoordiger van de Wereldraad bij de UN in New York zei daarover: ‘De toorts van waardigheid is een manier om menselijke waardigheid en mensenrechten te promoten als een manier van leven. Vanuit een christelijk ethisch standpunt is menselijke waardigheid een vooronderstelling, gefundeerd in het geloof dat alle mensen geschapen zijn naar Gods beeld’.

Foto:  Van de manifestatie in Rio (Marcelo Schneider van de Wereldraad)
Foto: Van het afscheid in Moskou (Persfoto van het internationale web)

In 2011 had Klaas van der Kamp vanuit de Nederlandse Raad van Kerken een gesprek met een vertegenwoordiger van Koinonia. Dat werd toen geplaatst in het kader van een waterdiscussie, die in Nederland uiteindelijk resulteerde in de ondertekening van een document waarin support werd uitgedrukt met de Wereldraad, een campagne voor het recht op water voor iedereen. Klik hier