Vredesproces Filipijnen

Het moderamen van de Raad van Kerken heeft een brief gestuurd om het belang van het vredesproces op de Filippijnen te onderstrepen. Een brief van die strekking is verstuurd naar de Filipijnse Raad van Kerken.  Het schrijven wil de zusterkerken een hart onder de riem steken en de regering en het Nationaal Democratisch Front aanmoedigen om de jarenlange gevechten definitief te beëindigen.

‘We stellen vast dat eerdere overeenkomsten in Nederland werden getekend en dat ook de kerken betrokken zijn bij het verlangen en de inspanningen die moeten leiden naar een betere toekomst’, aldus de brief, ‘het is ons gemeenschappelijk visioen van een pelgrimage die mag leiden naar gerechtigheid en vrede’.

De brief sluit af met een Bijbelcitaat uit Psalm 146: 5-7. ‘Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daarin leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen’.

foto: gebouw Nationale Raad van Kerken Filipijnen