Mirkis even hier

Utrecht zoekt wegen om het contact met Kirkuk uit te bouwen. De Chaldeeuwse aartsbisschop Mirkis was even in het land, en sprak met een tiental vertegenwoordigers van Utrechtse geloofsgemeenschappen. Tevens werd contact gelegd met bisschop Hans van den Hende, sinds kort voorzitter van de bisschoppenconferentie. Ter ondersteuning van Mirkis wordt gezocht naar mogelijkheden om studenten-vluchtelingen te ‚adopteren’: 2.000 euro per jaar kost elke student. Het contact is bedoeld als een dialoog tussen diverse geloofsgemeenschappen hier en ginds. Yosé Höhne woonde de ontmoetingen bij en geeft hieronder een impresse van wat Mirkis zoal naar voren heft gebracht:

‘Ik was 64 toen ze me bisschop maakten. Dat is crazy, eigenlijk had ik met pensioen moeten gaan. En ik had altijd gewerkt als journalist, als professor, nooit als pastor. Zes maanden later was Daesh ineens in het land, en kwam die enorme stroom vluchtelingen op gang’.

‘Laat ik maar deemoedig accepteren dat God me hiervoor riep. Ik moet op veel registers tegelijk spelen. Van huis uit ken ik al de dialoog. Mijn vader was katholiek, mijn moeder Nestoriaan. Nu ben ik vooral in dialoog met mezelf. Daar moeten we terechtkomen, dialoog met onszelf. Een beweging van balans zoeken, die nu in de wereld hard nodig is’.

‘In Irak was het altijd een subtiele balans tussen identiteiten. Maar nu lijken we een volk zonder herder. De wereld van de moslims is een wereld zonder herder. Hoe kun je dan een volk leiden? Irak is nu het meest corrupte land ter wereld, de Amerikanen kochten de mensen om. Daaraan ontstaat die beweging ‚redde wie zich redden kan…’ In de laatste 12 jaar verliet 2/3 van de christenen het land. Straks zijn er geen christenen meer, als dat zo doorgaat. En migratie is niet de oplossing. Onze mensen die hier in Europa beland zijn, hebben het mogelijk nog zwaarder dan wij die gebleven zijn’.

Op de vraag van Ronald Hene, voorzitter van de Liberaal Joodse Gemeente, of het erg is als Irak een puur moslimland zou zegt Mirkis: ‘Het gaat niet om religies in Irak. Het zijn confessies die botsen. Als wij christenen zouden verdwijnen daar, blijft er niet een moslimland over. Dan zou een land van Sjiieten en Soennieten overblijven. Het gevecht gaat door. En als het alleen Sjiieten zouden zijn, gingen die met elkaar vechten, maakt niet uit om wat…’

‘Het contact tussen ons kan zinvol zijn. We staan voor de vraag, waarom duizenden jongeren uit Europa naar ons gebied komen om als zelfmoordenaar honderden mensen de dood in te jagen? Waarom willen ze allemaal dood? En wij moeten de moslims helpen begrijpen wat hier gaande is, ze hebben geen antwoord op die gangs die hun religie kaapten. Het is geen zaak van geloof, het is iets anders. Alleen samen kunnen we er zicht op krijgen wat dit voor fenomeen is. Europa had al ervaring met terroristische groepen, Japan ook. Daesh gebruikt al die technieken’.

‘Dialoog is de enige mogelijkheid. Wat nu gebeurt in onze wereld moeten we niet zien als crisis, maar als grote kans. Neem de Brexit. Het mooie project Europa is in gevaar. Jullie spreken 52 talen binnen dat project, dat vraagt een spel van balans. Jullie hebben iets geweldigs gepresteerd met die EU, dat mag niet verloren gaan. En wij, we importeren van alles uit dat westen. Waarom importeren we niet dit vermogen om met zoveel talen en groepen aan die balans te werken, in vrede. We hebben eeuwen kunnen samenleven zonder oorlog. Het kan’.

‘Neem die studenten-vluchtelingen. We zetten ze samen als jezidi’s, moslims en christenen in één huis, 8-12 bedden per kamer. En ze redden het. Ze doen het gewoon. We hebben nu tien huizen, voor 400 studenten, 200 vrouwen en 200 mannen. Dat gaat nu 2 jaar zo. Elk huis kiest een leider. Vijf van de 10 leiders zijn niet christenen. Ze vertrouwen elkaar en het belangrijkste: ze werken hard. Al twee jaar zijn alle studenten geslaagd of naar het volgende jaar gegaan. We hebben met hen 100 % succes! Binnen dit studentenproject leven ze de boodschap, die ik ook af geef: Ik hou van je zoals je bent, word een goede moslim als je moslim bent; of een goede jezidi. We proberen er niet christenen van te maken. We geven ze een kans goede professionals te worden’.

Foto: mgr. Yousif Thomas Mirkis naast rechts mgr. Hans van den Hende en links pastoor Ton Huitink.