Symposium: Vluchteling, religie en samenleving

Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen? Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven?

Over deze vragen organiseert de projectgroep ‘Geloven in Samenleven’ samen met het landelijk ‘Overleg Joden, Christenen en Moslims’ een symposium op donderdag 27 oktober 2016 in Utrecht. De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Doel van de bijeenkomst: handvaten bieden om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Sprekers
Hanneke Gelderblom
(lid van het Overleg Joden, Christenen en Moslims)
Hoe kun je vanuit de rechten en plichten van artikel 1 van de Grondwet, die gaat over discrimineren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, het gesprek aangaan met een vluchteling over de harmonie in de Nederlandse samenleving? 

Yassin Elforkani
(jongerenimam en voormalig woordvoerder van het Contactorgaan Moslims Overheid)
Hoe moet je vanuit de islam naast een vluchteling staan?

Burret Olde
(Gemeente adviseur Protestantse Kerk en mede-initiatiefnemer van het project ‘Niemand uitgezonderd’)
Op welke manier worden kerken voorbereid op de komst van vluchtelingen en op het feit dat een deel van die vluchtelingen zich blijvend in Nederland zal vestigen?

Workshops
Er worden workshops gehouden waarin men met de sprekers dieper in kan gaan op de materie. Verder is er een workshop van het COA en één waarin men in gesprek kan gaan met een vluchteling.

Vanaf 12.30 is er inloop en kunt u genieten van een eenvoudige halal lunch. Het programma start om 13.30 en eindigt om 17.00 met een drankje en een hapje.

Dit is een vooraankondiging.
Begin september komt er een definitieve uitnodiging met een aanmeldingsformulier voor deelname aan de workshops. Wilt u deze aankondiging verspreiden binnen uw eigen netwerk? 

Meer informatie: www.ojcm.nl; www.geloveninsamenleven.nl.