Toenadering evangelischen

Ds. Jan Wessels, directeur van MissieNederland, komt uitvoerig aan het woord in het blad Uitdaging. Hij gaat daarbij in op onder meer de vragen rond islam en de samenwerking met de Raad van Kerken (zoals bekend sloten MissieNederland en de Raad van Kerken enkele jaren geleden een strategische alliantie). Enkele fragmenten:

Over islam:

Wessels heeft geen goed woord over voor Geert Wilders, wiens achterban ook evangelische christenen telt. Sommigen van hen klommen in de PVV zelfs op om haar in Brussel of Den Haag te vertegenwoordigen. Zij delen kennelijk met Wilders hun vrees voor de islam. En constateren dat er steeds meer moskeeën in Nederland komen, terwijl kerken dicht gaan. Wessels ziet wel de waarde van kerken als monumenten, maar daarin niet de voortgang van het Evangelie. ‘Ik was laatste in de Domkerk, met dat prachtige orgel. Dan kom je onder de indruk. Geweldig. Maar vaak zijn kerken ook onpraktische gebouwen. Je kunt er geen jeugdwerk doen, hebt te weinig zalen. Ik denk dat er meer huiskerken gaan komen. Zo is de christelijke beweging ook begonnen’.

‘Hij vraagt zich af of de islam, gevolgd door 5 procent van de Nederlandse bevolking, de grootste vijand is, nu 86 procent niet meer in een persoonlijke God gelooft en goeddeels openlijk atheïst of agnost is. Wessels: ‘Waar praat je over? Is benadrukken van islamitisch gevaar geen gevecht tegen windmolens? We moeten veel banger zijn voor al die seculiere liberale humanisten. Het extremisme van mensen als Pechtold is op de langere duur veel gevaarlijker voor ons als evangelische christenen, dan die paar moslimextremisten. Die krijgen nooit politieke macht, seculiere atheïsten hebben die al’.

En over de Raad van Kerken (n.b. de tekst is van Johan Th. Bos, en niet van de Nederlandse Raad van Kerken, want ongetwijfeld waren er dan andere typeringen gekozen, red.)

MissieNederland heeft zich in Nederland verbreed, geeft Wessels toe. En er is tegenwoordig zelfs samenwerking met de bij de Wereldraad aangesloten Raad van Kerken, in het verleden door evangelicals volkomen genegeerd of besteden, wegens de daarin ook vertegenwoordigde vrijzinnigheid, zoals in de vorm van de Remonstrantse Broederschap (‘we weten dankzij de theologische wetenschap dat de Bijbel mensenwerk is’). Heel de oecumene werd in evangelische kring van die opvattingen beticht. Een voorbeeld van resultaat van contact met de RvK is volgens hem nu de gezamenlijke Week van Gebed’.

‘Wessels: ‘Binnen de Raad van Kerken vind je nu een evangelische stroming. De Raad neemt eigenlijk een veel evangelischer houding aan dan voorheen. Je kunt zeggen dat de oecumenische beweging evangelischer werd en de evangelische volwassener en oecumenischer. Juist als evangelische christenen willen we de verantwoordelijkheid nemen om het licht van Christus te laten schijnen in deze wereld. Wij horen daar niet bij, maar staan er wel midden in’.

Het interview met Jan Wessels verschijnt op het moment dat er ook een persbericht naar buiten is gebracht van MissieNederland (een samenwerking van EA en EZA). Daarin staat dat er een reorganisatie plaatsvindt en dat het aantal medewerkers teruggaat van 9,2 naar 6,7. Ter vergelijking: De Raad van Kerken heeft 1,55 medewerkers in dienst.