Inzet voor schepping

De Konferentie Nederlandse Religieuzen roept politieke en kerkelijke leiders in Nederland op ‘zich in te zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten’. De Konferentie heeft de oproep verstuurd naar aanleiding van een inspiratiedag die onlangs in Bennekom is gehouden en waar zo’n 250 mensen zich bezighielden met het document ‘Laudato Si’’.

‘We doen een beroep op politiek en bedrijfsleven om zich oprecht, moedig en met verantwoordelijkheidsgevoel in te zetten voor het milieu en het klimaat, die immers gemeenschappelijk goed zijn, van allen voor allen. We roepen, kortom, op tot een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij’, aldus de tekst die onderdeel uitmaakt van een manifest dat nagenoeg door alle bezoekers aan de inspiratiedag is ondertekend.

De exacte tekst van dit manifest luidt:

Laudato Si’ Laudato Si’ manifest

Geïnspireerd door Jezus boodschap van heil voor allen, en bemoedigd door de boodschap van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si’, willen wij ons inzetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten.

Wij zijn geroepen instrumenten van God de Vader te worden, opdat onze planeet de planeet is waarvan Hij gedroomd heeft toen Hij haar schiep en beantwoordt aan zijn plan van vrede, schoonheid en volheid. (LS, par. 53)

De schoonheid van Gods schepping is voor ons een onuitputtelijke bron van dankbaarheid en verwondering. We willen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de generaties die na ons komen een wereld erven die niet is geplunderd en verwoest.

Wat voor wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan kinderen die nu opgroeien? (LS 159)

We beseffen dat er daarvoor wereldwijd een ingrijpende ommekeer plaats moet vinden van economische en politieke systemen. Samenspraak en samenwerking tussen ‘alle mensen van goede wil’ is nodig om een weg te vinden uit de huidige ecologische en sociale crisis.

Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. (LS 14)

We doen een beroep op politiek en bedrijfsleven om zich oprecht, moedig en met verantwoordelijkheidsgevoel in te zetten voor het milieu en het klimaat, die immers gemeenschappelijk goed zijn, van allen voor allen.

Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen, productie en consumptie allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen. (LS 164)

We roepen, kortom, op tot een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij. We zullen onze hartstocht voor de schepping voeden, onze verbondenheid met anderen, vooral de meest kwetsbaren, versterken, en steeds blijven streven naar een wereld die beantwoordt aan Gods bedoelingen.

De hoop nodigt ons uit te erkennen dat er altijd een uitweg is, dat wij altijd van koers kunnen veranderen, dat wij altijd iets kunnen doen om de problemen op te lossen. (LS 61)

Dit manifest is gelanceerd tijdens de Landelijke Inspiratiedag Laudato Si’ op 23 april 2016 te Bennekom. Zie voor meer informatie: www.laudato-si.nl