Ramadangroet 2016

De Ramadan begint op maandag 6 juni t/m dinsdag 5 juli 2016. De Raad van Kerken biedt een groet aan om te sturen naar moslims. De tekst kunt u hier downloaden in pdf: klik hier; in word: klik hier
Boodschap van het Vaticaan t.g.v. de Ramadan en het `Id al Fitr (Suikerfeest) 1437 H/ 2016 A.D.
 
Beste  moslim broeders en zusters

1 Het vieren van de Ramadan en het Suikerfeest is een belangrijke ge-beurtenis voor alle moslims. U richt zich op vasten, bidden en goede da-den. Het wordt op prijs gesteld door christenen, uw vrienden en buren. In naam van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog en in naam van alle christenen in de wereld bieden wij u onze beste wensen voor een vruchtbaar vasten, ondersteund door goede daden en wensen wij U een gelukkig feest toe.

Volgens een traditie die ons dierbaar is, willen wij bij deze gelegenheid enkele gedachten met u delen in de hoop hierdoor de geestelijke banden te versterken die ons met elkaar verbinden.
            
2 Een thema dat zowel moslims als christenen dierbaar is, is barmhartig-heid. Wij weten allen dat christendom en islam geloven in een barmharti-ge God, die Zijn barmhartigheid en Zijn compassie toont aan alle schepse-len en in het bijzonder aan de familie van de mensheid. Hij heeft ons ge-schapen uit grenzeloze liefde voor ons. Hij is barmhartig door voor ieder van ons te zorgen. Hij overlaadt ons met gaven die we nodig hebben voor het leven van elke dag: voedsel, huisvesting, veiligheid. Maar Gods barm-hartigheid is op een bijzondere manier zichtbaar, als Hij ons onze fouten vergeeft. Meer dan dat, Hij is degene die vergeeft (al-Ghafîr), die veel vergeeft (al Ghafûr).

3 Om het belang van barmhartigheid te onderstrepen heeft Zijne Heilig-heid paus Franciscus een ‘Jubeljaar van barmhartigheid’ uitgeroepen van 8 december 2015 tot 20 november 2016. Hij zei hierover: “ Kijk, het mo-tief van het Jubeljaar is dat het de tijd van barmhartigheid is. Het is de juiste tijd om wonden te verzorgen, onvermoeid al diegenen te ontmoeten die hopen een concreet teken van Gods nabijheid te ervaren, om allen, allen, de weg van vergeving en verzoening aan te bieden” (homelie 11.4.2015).
Uw bedevaart (hadjj), vooral naar Mekka en Medina, is zonder twijfel voor u een mooie gelegenheid om Gods barmhartigheid te ervaren. Immers, een van de beroemdste wensen die men aan moslim pelgrims richt, luidt: ‘Ik wens U een gezegende bedevaart, prijzenswaardige inspanningen en de vergiffenis van uw zonden’. Het verrichten van een bedevaart om van de barmhartige God vergeving van zonden te krijgen, voor de levenden en de doden, is voor gelovigen echt een bijzondere praktijk.

4 Als christenen en moslims zijn wij geroepen om ons best te doen om God na te volgen. Hij, de Barmhartige, vraagt ons om barmhartig te zijn voor anderen en met hen mee te leven, in het bijzonder diegenen die van alles nodig hebben. Ook vraagt hij ons dat wij elkaar vergeven.

Als we kijken naar de mensen van nu, zijn we bedroefd om de talrijke slachtoffers van conflicten en geweld. We denken vooral aan ouderen, kinderen, vrouwen, in het bijzonder aan slachtoffers van mensenhandel, allen- en het zijn er velen- die getroffen worden door armoede, ziekte, afhankelijkheid, natuurrampen en werkeloosheid.

We kunnen hiervoor onze ogen niet sluiten en mogen onze blik niet af-wenden van dit lijden. Zeker, vaak zijn de omstandigheden complex en gaat de oplossing onze krachten te boven. Daarom is het van levensbe-lang dat we samen handelen om diegenen te helpen die onze hulp nodig hebben, ongeacht de etnische of religieuze achtergrond waartoe ze beho-ren. Het geeft ons hoop als we horen hoe christenen en moslims hand in hand samenwerken om behoeftigen te helpen. Zo geven we gehoor aan een belangrijke opdracht in onze beide godsdiensten: op deze manier la-ten we Gods barmhartigheid zien en kunnen we als individu en als ge-meenschap geloofwaardiger getuigen van onze overtuigingen.
Moge de barmhartige en almachtige God ons steeds helpen om voort te gaan op de weg van goedheid en compassie.

6 Wij voegen onze wensen en gebeden bij die van paus Franciscus
en vragen voor u en degenen die u dierbaar zijn ontelbare zegeningen   tijdens de Ramadan en een blijvende vreugde van het `Id al Fitr (Suiker-feest).
Fijne feestdagen                 
Het Vaticaan, 10 juni, 2016, Kardinaal Tauran                                               

(uit het Frans vertaald door P. Reesink)